Natuur in de stad: experts aan het woord

PerspectiveLab

Conferentie

dinsdag 31 mei 2022

12:30 < 14:00

Gepubliceerd op 4 mei 2022

 


 
rue de Namur, 59 - 1000 Bruxelles

Het verband tussen stedelijke ontwikkeling en de natuur of ons leefmilieu is een thema dat steeds meer aandacht krijgt in al onze stedelijke programmeringsopdrachten (van statistische analyse en planning tot territoriale analyse).

Ons stadsproject (GPDO) legt de nadruk op de aanwezigheid van natuur in de stad, die van cruciaal belang is voor de kwaliteit van de leefomgeving, en waarschuwt er tegelijk voor dat de bevolkingsgroei, als die niet onder controle wordt gehouden, een nefaste druk dreigt uit te oefenen op de natuurlijke omgeving én op de kwaliteit van Brussel als groene stad.

Nu het klimaat verandert, de biodiversiteit erop achteruit gaat, sociale en gezondheidscrisissen elkaar opvolgen en we steeds meer streven naar grotere sociaaleconomische veranderingen dankzij een duurzame levensstijl, moeten stadsplanners en stedelijke actoren scherp stellen wat natuur in de stad precies inhoudt.

De kernvraag is dus: Heeft de natuur een volwaardige plaats in de stad of moet die ten dienste staan van de stadsbewoners? Moeten we de biodiversiteit bevorderen of de stad groener maken?

Om een antwoord op die vraag te vinden, rekenen we op een van de grootste specialisten ter zake, Nathalie Blanc, onderzoeksdirectrice van CNRS, het Frans nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek, en het Centre des politiques de la Terre aan de universiteit van Parijs.
Zij zal ingaan op een aantal aspecten die het debat richting kunnen geven:

  • Wat is de definitie van natuur in de stad?
  • Hoe wordt natuur in de stad opgevat doorheen de enquêtes die in verschillende steden in Frankrijk en in andere landen werden afgenomen?
  • Hoe kunnen sociaaleconomische ongelijkheden de ongelijkheden op milieugebied vergroten en hoe kan natuur in de stad er mee voor zorgen dat we ons beter kunnen aanpassen aan klimaatverandering?
  • Welke links vertonen biodiversiteit en sociaalecologische ongelijkheden met het leefmilieu?
  • Waardoor wordt natuur in de stad bedreigd?

Om het debat in te leiden en aan te vullen, zal Julien Ruelle, hoofd van de dienst Natuurontwikkeling van Leefmilieu Brussel, de versie van het begrip 'natuur in de stad' die het gewest hanteert toelichten en een eerste overzicht geven van de tools die zijn instelling in dat verband heeft ontwikkeld (meer bepaald cartografische tools).

Praktische info:

  • dinsdag 31 mei om 12u30 op het gelijkvloers (Naamsestraat 59)

  • Inschrijving gewenst voor 27mei (formulier hieronder) - lunch