Nieuwe cel « studentenleven » binnen perspective.brussels

Gepubliceerd op 30 oktober 2018

 

Campus VUB
Campus VUB
 

Deze gewestelijke cel komt er na een aantal studies, enquêtes en overleg met studenten. Op deze manier kregen we een goed zicht op hoe studenten in het Brussels Gewest leven en wat hun noden zijn op het gebied van huisvesting, vrije tijd, mobiliteit en consumptie. Uit deze studies zijn verschillende vaststellingen en aanbevelingen naar voren gekomen. Op basis daarvan ontstond het idee om een gewestelijke voorziening in het leven te roepen als aanvulling op de diensten die door de bestaande actoren binnen het hoger onderwijs worden aangeboden en met de nadruk op thema's die te maken hebben met het leven in de hoofdstad.

Zo zal de cel informatie verstrekken over bepaalde aspecten van het dagelijkse leven van studenten (eten, vervoer, werkgelegenheid, culturele, sport- en gezondheidsdiensten enz.), wordt Brussel als studentenstad gepromoot en krijgen studenten vlotter toegang tot de openbare diensten en voorzieningen in het gewest. De cel zal dus tegelijk dienst doen als informatieloket en als schakel tussen studenten en de gewestelijke en lokale overheden. Ze zal daarbij nauw samenwerken met het hoger onderwijs: studenten, universiteiten, hogescholen, kunsthogescholen en non-profitorganisaties die zich inzetten voor studenten, zoals BRIK en het Plateforme Logement Etudiant (PLE).

In het begin zal de cel gehuisvest worden in de kantoren van perspective.brussels en twee votijdse medewerkers ter beschikking hebben. Later kan de cel deels mee verhuizen naar de toekomstige internationale studentensite Usquare, in het hart van de studentenbuurt van Elsene. Het actieplan van de nieuwe cel wordt in 2019 goedgekeurd.

De Brusselse regering keurde de oprichting van de cel "studentenleven" goed op 6 september 2018.

2 jobaanbiedingen als opdrachthouder Studentenleven werden voorgesteld om deze nieuwe cel te vormen binnen perspective.brussels. 

Meer info