Nieuwe opdrachten voor het beeldkwaliteitsplan in de Kanaalzone

Gepubliceerd op 12 december 2018

 

Beeldkwaliteitsplan
Beeldkwaliteitsplan
© perspective.brussels (BAS SMETS/ORG²)
Met 2 nieuwe opdrachten in het kader van het Beeldkwaliteitsplan zetten Leefmilieu Brussel en de gemeente Anderlecht de transformatie van de publieke ruimte in het kanaalgebied verder.

Eerder dit jaar tekenden Leefmilieu Brussel en de gemeente Anderlecht in voor de dienstencentrale van het Beeldkwaliteitsplan (BKP). De studieopdracht voor Leefmilieu Brussel betreft een oriëntatiestudie voor het Park van de Kleine Zenne in de Heyvaertwijk waarbij een aantal contextspecifieke principes over landschap, de verbindingen, de toegangen en de fasering zullen worden uitgewerkt. Deze zullen de daaropvolgende deelprojecten in het gebied begeleiden. In het BKP is dit park aangeduid als een landschappelijk lintvormig park, dat de historische bedding van de Zenne volgt. Via de aanleg van paden en kleine groene ontspanningsruimten in de binnengebieden van bouwblokken zullen wandelaars en fietsers een weerspiegeling van het karakter van de vergeten rivieroevers van Zenne kunnen herbeleven, vergelijkbaar met het Zennepark in de Masuiwijk.

Voor de gemeente Anderlecht zal er dan weer een herinrichtingsstudie van de publiek ruimtes tussen de Elsa Frisonsquare en de Biestebroekkade uitgevoerd worden. Door de herinrichting van deze assen die uitkomen op het kanaal moeten de identiteit en de aanwezigheid van het kanaal versterkt worden.

Door middel van deze opdrachten zal het consortium ORG Squared en Bureau Bas Smets de expertise die zij recent bij de opmaak van het BKP heeft kunnen verwerven rechtstreeks kunnen inzetten in studies en projecten in het kanaalgebied. Aanvullend kunnen er eventueel ook lessen getrokken worden uit deze toepassingen van het BKP, nog net vooraleer het BKP finaal wordt goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Via de raamovereenkomst van het Beeldkwaliteitsplan kunnen alle mogelijke federale, regionale, gemeentelijke of private opdrachtgevers - zonder onnodige vertragingen - beroep doen op de diensten van de bovenvermelde landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen (en hun onderaannemers), aangeduid door perspective.brussels.

Zo kunnen projecten ten gunste van de openbare ruimte sneller en efficiënter tot stand komen. De samenwerking met verschillende partners moet een betere samenhang en kwaliteit van de projecten garanderen. Geïnteresseerde opdrachtgevers kunnen zich nog steeds aanmelden bij onze projecthouder Sven Vercammen (svercammen@perspective.brussels).

Meer info