Nieuwe oproep tot kandidaatstelling Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GPS) !

Oproep tot kandidaten

Gepubliceerd op 4 juni 2024

 


 

Op 16 mei 2024 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de lancering goedgekeurd van een nieuwe oproep tot kandidaatstelling voor het Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GPS). Er is hiervoor 17 miljoen euro uitgetrokken. De Dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels organiseert de oproep tot kandidaatstelling die eindigt op 29 juli 2024.

Het Brussels Gewest heeft een strategische doelstelling: “Alle jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of naar school gaan, genieten van een kwalitatieve leer- en leefomgeving die het mogelijk maakt om een succesvolle schoolloopbaan te kunnen uitbouwen.”

Deze doelstelling wordt onder andere nagestreefd met de oproep tot kandidaatstelling GPS.

Het GPS beoogt lokale plannen ter preventie van schoolverzuim in de 19 Brusselse gemeenten via projecten die de schoolinschakeling van kinderen en jongeren aanmoedigen.

Een oproep tot kandidaatstelling voor gemeenten

Concreet wil het Gewest met het GPS het plan tegen schoolverzuim aanmoedigen, coördineren en uitvoeren op gemeentelijk niveau.

Deze oproep tot kandidaatstelling 'Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GPS)' 2025-2027 is gericht aan de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald aan de gemeentelijke diensten ter preventie van schoolverzuim of de diensten die door de gemeenten belast zijn met de uitvoering van deze opdrachten.

Zij vormen het belangrijkste lokale ankerpunt voor het gewestelijk beleid tegen schoolverzuim en spelen een voortrekkersrol als doorgeefluik en als partner door samen te werken met andere lokale en Brusselse actoren. Het is hun taak om een lokaal plan tegen schoolverzuim op te stellen en projecten uit te voeren op basis van de behoeften die op lokaal niveau zijn geïdentificeerd.

De vier operationele doelstellingen van het GPS:

  • Het plan tegen schoolverzuim op gemeentelijk niveau coördineren en uitvoeren
  • Een lokale eerstelijnsdienst verlenen op het vlak van preventie van schoolverzuim;
  • Een individuele en collectieve begeleiding voor de jongere (in een situatie van schoolmoeheid) ontwikkelen; 
  • Meewerken aan het toezicht op de leerplicht.

De activiteiten moeten voornamelijk als preventieve maatregel worden ontwikkeld en kunnen zowel individueel als collectief zijn, bedoeld voor Brusselse kinderen en jongeren, hun familie en dichte omgeving.

De voorgestelde activiteiten zijn mogelijk : ondersteuning op school, informatie en sensibilisering omtrent scholing, versterken van het welzijn en het vertrouwen in zichzelf, bemiddeling, integratie van de jongere in de wijk of op school, etc.

De gewestelijke financiële steun voor de 19 gemeenten voor de periode 2025-2027 bedraagt 17.894.330 euro.

Een kandidatuur indienen

De gemeenten worden verzocht hun aanvragen uiterlijk op maandag 29 juli 2024 (middernacht) in te dienen.

Alle informatie over de oproep is beschikbaar op de website: https://schoolinschakeling.brussels

Voor meer informatie kan je contact opnemen met beecole-beschool@perspective.brussels.