Nieuwe projectoproep voor het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV)!

Projectoproep

Gepubliceerd op 27 mei 2024

 


© AdobeStock - Chlorophylle

Op 16 mei 2024 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de lancering goedgekeurd van een nieuwe projectoproep met het oog op de selectie van de schoolinstellingen die in aanmerking komen voor het preventieprogramma tegen schoolverzuim (PSV) voor de periode 2024-2027. Er is hiervoor in totaal 7 miljoen euro uitgetrokken. De projectoproep loopt tot 15 juli 2024.
De Dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels is verantwoordelijk voor het lanceren van de PSV-projectoproep 2024-2027.


Schooluitval is een belangrijk fenomeen dat jongeren uit veel Brusselse gezinnen treft. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan op verschillende manieren een antwoord bieden op deze grote uitdaging. De buurt van de jongere, de sociaaleconomische situatie van het gezin, vrienden, de school en ten slotte persoonlijke eigenschappen zijn allemaal risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat de jongere afhaakt op school.
Om schooluitval te bestrijden, zet het Gewest in op een strategische doelstelling: “Elk kind dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgroeit of schoolloopt, heeft recht op een krachtige leer- en leefomgeving die alle kansen genereert op een succesvolle schoolloopbaan.”

Deze strategische doelstelling wordt onder andere vormgegeven via het preventieprogramma tegen schoolverzuim (PSV). Het PSV beoogt projecten met de schoolinstellingen in de 19 gemeenten van het Gewest, in alle netten en met de schoolinstellingen die voldoen aan de leerplicht, met als doel schoolverzuim aan te pakken en te bestrijden.

Projectoproep om schooluitval tegen te gaan

Concreet wil het Gewest via het PSV leerplichtige jongeren uitgebreid ondersteunen in hun relatie met hun leerplek. De doelstellingen die het PSV nastreeft, zijn het aanmoedigen van pedagogische ondersteuning van jongeren, het verbeteren van de kennis van de onderwijstaal, het voorkomen van (cyber)intimidatie en geweld in de klas of op school, het stimuleren van het welzijn en het zelfvertrouwen van jongeren en het bijdragen aan netwerkvorming van lokale actoren rond jongeren.

Deze projectoproep staat open voor lagere en middelbare scholen alsook voor de Centra voor Deeltijds Onderwijs in de Brusselse gemeenten. Het doelpubliek bestaat uit jongeren van 5 tot 18 jaar en ouder.

Zich kandidaat stellen

Schoolinstellingen worden verzocht om uiterlijk 15 juli 2024 via de gemeente hun kandidatuur in te dienen met behulp van het onderstaande online formulier.

Alle kandidaatstellingsformulieren worden gevalideerd door de gemeentelijke coördinatieorganen verantwoordelijk voor het PSV.

Als u meer inlichtingen wenst, neem dan contact met ons op via beecole-beschool@perspective.brussels

Documenten voor de oproep tot kandidaatstelling:

 

=> Meer weten

Vrijdag 7 juni of 14 juni op 10 uur 

Online informatiesessie voor gemeentelijke PSV-coördinatieorganen, scholen en de vrijwilligerssector

Inschrijven via de volgende link : https://forms.office.com/e/gGjHfG7RNg