Nieuwe Schoolcontracten in de Brusselse wijken!

Gepubliceerd op 19 november 2021

 

Ingang aan de school Ecole n°1 in Schaarbeek (Schoolcontract in uitvoering)
Ingang aan de school Ecole n°1 in Schaarbeek (Schoolcontract in uitvoering)
© CityTools 2020

Na de oproep tot kandidaatstelling die in april 2021 werd gericht aan de inrichtende machten van de lagere en middelbare scholen in de Zones voor Stedelijke Herwaardering (ZSH), selecteerde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de scholen waarmee een Schoolcontract voor reeks 3 (2022-2026) en reeks 4 (2023-2027) zal worden afgesloten.

Het Schoolcontract is een tool voor stadsvernieuwing, beheerd en gecoördineerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels. Alles draait om scholen in kwetsbare wijken. De doelstelling is drievoudig: toezien op een betere integratie van de schoolinfrastructuur (als instelling van algemeen belang) in de stedelijke omgeving; de schooldeuren ook buiten de schooluren opengooien; de banden tussen scholen en wijken aanhalen via socio-economische acties waar zowel de scholen als de buurtbewoners wel bij varen.

Op 18 november 2021 selecteerde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zes nieuwe Schoolcontacten. Elementen als het inspelen op de doelstellingen van het Schoolcontract, de socio-economische situatie van de schoolbevolking en de sociodemografische situering van de wijken lagen aan de basis van die keuze. Er werd werk gemaakt van een evenwichtige geografische spreiding van de projecten binnen de ZSH. Daarnaast werd aandacht besteed aan de diversiteit van de Brusselse onderwijsnetten.

Uiteindelijk werden drie Schoolcontracten voor de periode 2022-2026 geselecteerd. Die hebben betrekking op drie Brusselse scholen:

  • Instituut van de Ursulinen in Koekelberg;
  • Institut de Mot Couvreur in Brussel-Stad;
  • GVB Scheutplaneet in Anderlecht.

Voor de periode 2023-2027 werden drie andere Schoolcontracten geselecteerd. Ze hebben betrekking op drie Brusselse scholen:

  • Ecole n°1 in Molenbeek;
  • Ecole Edmond Peeters in Elsene;
  • Atheneum Anderlecht in Anderlecht.

Die zes Schoolcontracten zijn goed nieuws voor vier Franstalige en twee Nederlandstalige scholen in vijf Brusselse gemeenten binnen de ZSH. 

In totaal komen meer dan 2.000 leerlingen dankzij de geplande Schoolcontracten straks terecht in een kwalitatieve schoolomgeving die banden met het verenigingsleven in hun wijk onderhoudt.

De volgende tweejaarlijkse oproep tot kandidaatstelling wordt in april 2023 gelanceerd.

Ontdek meer over de Schoolcontracten in onze video.

Meer weten? beschool.brussels en beecole-beschool@perspective.brussels.

Meer info