Ontharding en bodemkwaliteit in Brussel in kaart gebracht

Conferentie

maandag 04 december 2023

12:30>14:00

Gepubliceerd op 24 november 2023

 


 
Naamsestraat 59 - 1000 Brussel (Laboruimte)
Is bodemkwaliteit een factor in stadsplanning?
Op maandag 4 december worden tools gepresenteerd om de planning en het beheer van stedelijke projecten te verbeteren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een lange industriële geschiedenis. Daardoor zijn de bodems en het grondwater van het Gewest door de eeuwen heen sterk verontreinigd geraakt.

Er werd een bodeminventaris opgesteld met niet minder dan 14.459 (vermoedelijk) verontreinigde gronden... (18,9 % van de oppervlakte van het Gewest). Om een antwoord te kunnen bieden op de demografische en economische uitdagingen, en dat terwijl de beschikbare grondreserves afnemen, wordt het steeds dringender om te voldoen aan de behoefte aan gesaneerde of risicoloze gronden.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling vormt het kader voor het thema dat we op 4 december aansnijden, want bodem- en grondwaterverontreiniging blijft nog steeds een hot topic!

Het Lucht-Klimaat-Energieplan (LKEP) geeft daarom een prominente plaats aan kwalitatieve bodems: het voorziet in hun bescherming en herstel in de globale context van klimaatverandering.

Het doel is om ecosystemen te behouden en te versterken door regenwater beter te laten infiltreren, hitte-eilanden te beperken, biodiversiteit aan te moedigen, enzovoort.
De toepassing van deze principes vereist een beter inzicht in de Brusselse bodems door te identificeren welke bodems van goede kwaliteit zijn voor de ontwikkeling van stedelijke activiteiten en door de ecosysteemdiensten te evalueren die ze leveren aan de maatschappij in het algemeen.

Het LKEP en de toekomstige Good Soil-strategie (die dient om de Brusselse gronden te beschermen en te verbeteren) willen de doelstellingen concretiseren door

  • de verdichting op reeds ondoordringbare gronden en het behoud van onbebouwde terreinen aan te moedigen;
  • het criterium ‘bodemkwaliteit’ te integreren in de ontwikkeling van stedelijke projecten, om ervoor te zorgen dat bebouwing bij voorkeur gebeurt op gronden van mindere kwaliteit.

Leefmilieu Brussel heeft daartoe onlangs twee interactieve kaarten over bodemkwaliteit ontwikkeld, die in de toekomst ontwikkelaars moeten helpen bij hun planningskeuzes.

Saïd El Fadili, Lydie Sombré en Wannes Van Aken zullen ze aan ons voorstellen, zodat ze geïntegreerd kunnen worden in de analyse en de territoriale planning.

Deze Q&A zal de gelegenheid bieden om een innovatief Innoviris-project voor te stellen, gecoördineerd door Olivier Ska en ondersteund door Leefmilieu Brussel en Perspective, dat een 3D-tool heeft ontwikkeld waarmee beheerders van stedelijke projecten de ‘bodem’ als zodanig kunnen integreren.

Meer info