Onze opdrachten en activiteiten gerealiseerd in 2021

Raadpleeg het jaarverslag van perspective.brussels

Publicatie

Gepubliceerd op 2 december 2022

 


 

Dankzij een multidisciplinaire aanpak wijst Perspective de regering en de gewestelijke actoren de weg bij de gewestelijke en territoriale ontwikkeling.

Vijf jaar na zijn oprichting is Perspective uitgegroeid tot een heus multidisciplinair expertisecentrum waar kennis kan worden uitgediept, waar de banden tussen de verschillende gewestelijke actoren kunnen worden versterkt en waar het publieke debat wordt gestimuleerd. Perspective heeft nieuwe tools ontwikkeld en nieuwe opdrachten toegewezen gekregen.

De rol van onze instelling is drieledig:

  1. het verzamelen en analyseren van sociaal-economische gegevens (statistieken, observatoria, studies, diagnoses);
  2. het ruimtelijke analyseren van deze gegevens om de territoriale aandachtspunten in kaart te brengen;
  3. het tot stand brengen van een visie en strategieën voor territoriale ontwikkeling die inspelen op de vastgestelde aandachtspunten.

2021 werd nog gekenmerkt door de gevolgen van de Covid-19-pandemie. Daar bovenop komen de onmiskenbare uitdagingen die de milieutransitie met zich mee brengt, zoals de stijgende energieprijzen en de gevolgen voor de sociale cohesie. Meer dan ooit wil Perspective oplossingen faciliteren en uitvoeren om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Het jaarverslag is een gelegenheid om u een overzicht te geven van de opdrachten en activiteiten die alle medewerkers van Perspective hebben uitgevoerd met het oog op de ontwikkeling van het Gewest.

Veel leesplezier!