Oproep tot het indienen van kandidaturen bouwmeester-maître architecte (BMA)

Gepubliceerd op 4 juli 2019

 

Bouwmeester maître architecte (BMA)
Bouwmeester maître architecte (BMA)
 

Het Brussels Gewest plukt al bijna tien jaar de vruchten van het werk van een bouwmeester maître architecte (BMA). De opdracht van de BMA en zijn team is het waarborgen van de architecturale, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van Brussel. Deze functie is nu permanent ingeschreven in het nieuwe Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).

In tien jaar tijd zijn veel instrumenten ontwikkeld om een hoge kwaliteit van projecten te bevorderen. Deze instrumenten omvatten uiteraard de wedstrijden die door publieke en private actoren worden georganiseerd, het opstellen van een typebestek, de kwaliteitskamer ter ondersteuning van projecten in de voorbereidingsfase van een vergunningsaanvraag, en het ontwerpend onderzoek (Research by Design), waarbij het ontwerp van projecten in de ontwikkelingsfase wordt uitgedaagd. Er is ook een internationaal luik ontwikkeld met het Urban Maestro-project, dat een netwerk opbouwt van goede praktijken die door middel van soft power ijveren voor meer kwalitatieve stadsontwikkeling in Europa.

Aangezien de BMA voor een periode van vijf jaar wordt benoemd, lanceert het Brussels Gewest een oproep tot het indienen van kandidaturen voor de komende vijf jaar.

Meer info over deze oproep