Participatie troef bij perspective.brussels!

Oproep tot kandidaten

Gepubliceerd op 2 augustus 2021

 

Een participatieve workshop in oktober 2020
Een participatieve workshop in oktober 2020
© Createlli/perspective.brussels
Een sterkere participatieve democratie is een van de doelstellingen die de Brusselse regering in haar Algemene Beleidsverklaring vooropstelt. Om dat mogelijk te maken wordt binnen perspective.brussels een nieuwe gewestelijke dienst voor burgerparticipatie opgericht. Onlangs werd een oproep tot kandidaatstelling voor de functie van coördinator van deze dienst gelanceerd.

De nieuwe dienst zal bestaan uit een team van facilitators die advies verlenen en de participatieprocessen binnen het Gewest ondersteunen. De dienst zal onder meer een participatietoolbox ontwikkelen, die beschikbaar zal zijn voor gewestelijke of lokale operatoren in de privé- en overheidssector.

Het doel is om alle burgers, gemeenschappen en verenigingen beter te betrekken bij de opzet van projecten. Die aanpak moet de kwaliteit van elk project ten goede komen!

Concreet werd er een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd voor de aanwerving van een coördinator voor de nieuwe dienst. Daarna worden dan de teamleden aangeworven. Zo krijgt het participatieproces in Brussel en binnen Perspective een nieuw elan!

Meer informatie over de oproep tot kandidaatstelling (enkel in de Franse taalrol):  https://jobs.perspective.brussels/fr/vacature/59492/referent-participation--coordinateur-du-service-participation-a2-/