Perspective brengt 40 Europese steden samen voor het ondertekenen van een "Declaratie van Europese burgemeesters"

Gepubliceerd op 30 januari 2024

 


© perspective.brussels

© sprb.brussels

© perspective.brussels

© perspective.brussels

© perspective.brussels

Perspective heeft op 24 januari een politiek evenement op hoog niveau georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.
Deze bijeenkomst werd afgesloten met de ondertekening van de “Brusselse Declaratie van Europese burgemeesters” een gezamenlijke verklaring van de burgemeesters gericht aan de Europese instellingen met concrete prioriteiten en aanbevelingen voor een sterk en ambitieus stedelijk beleid van de EU tijdens hun volgende Europese mandaat, na de verkiezingen in juni.

Een dag vol besprekingen over de toekomst van stedelijk beleid:

Tijdens dit evenement bracht Perspective meer dan 40 burgemeesters en verkozenen van Europese steden en metropolen samen in het Egmontpaleis om de toekomst van het stedelijk beleid in Europa te bespreken.
Europees Commissaris Elisa Ferreira bevoegd voor Cohesie en Hervormingen, de Voorzitter van het Comité van de Regio's Vasco Alves Cordeiro, de Voorzitter van de Commissie Regionale Ontwikkeling van het Europees Parlement Younous Omarjee, vertegenwoordigers van Europese en internationale instellingen en 5 stedennetwerken waren eveneens aanwezig.

De doelstellingen van deze bijeenkomst waren als volgt:

  • Ervoor zorgen dat de stedelijke dimensie een prioriteit blijft op de Europese politieke agenda.
  • Zorgen voor een voortdurende dialoog tussen steden en de Europese instellingen.
  • Niet alleen het bewustzijn vergroten van de toekomstige uitdagingen waar Europese steden voor staan, maar ook van hun ervaring en expertise in het aangaan van deze uitdagingen.
  • De lessen uit het verleden bespreken, delen en nadenken over de toekomst van het stedelijk beleid van de EU.

"Brusselse Declaratie van Europese Burgemeesters", een gezamenlijke verklaring van steden over de toekomst van de EU:

De “Brusselse Declaratie voor Europese burgemeesters” die op 24 januari werd ondertekend, is een fundamenteel element van het luik stedelijk beleid van het Belgische voorzitterschap van de EU, dat wordt voorgezeten door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De “Brusselse Declaratie voor Europese burgemeesters” is opgevat als een synthese van de belangrijkste problemen waarmee Europese steden te maken hebben en de instrumenten die ze nodig hebben om op te treden als drijvende kracht achter de bouw en het beleid van Europa. In het document worden de politieke prioriteiten van steden uiteengezet en worden prioriteiten en aanbevelingen voor de Europese instellingen voor hun toekomstige mandaat (2024-2029) geformuleerd.

Om zulke boodschap over te brengen, met als doel dat deze een gedeelde visie weerspiegelt van de meeste Europese steden, heeft Perspective een co-creatieproces opgestart tijdens het opstellen van deze verklaring.
Verschillende Europese belanghebbenden werden gedurende 2023 geraadpleegd, in het bijzonder via de twee voorbereidende participatieve workshops die Perspective organiseerde met Europese steden en netwerken.

Tot nu toe hebben 36 burgemeesters en vice-burgemeesters uit 19 Europese landen de verklaring ondertekend. Een groot aantal andere burgemeesters en verenigingen hebben zich al bereid getoond om zich bij de lijst van ondertekenaars aan te sluiten.

Perspective en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben nu een duidelijk stappenplan om de aanbevelingen en prioriteiten van de Europese steden tijdens het hele voorzitterschap te promoten.

Declaratie lezen 

Meer info