Perspective onthult zijn strategisch plan met als horizon 2027

Publicatie

Gepubliceerd op 4 mei 2023

 


 

Perspective is het expertisecentrum van het Brussels Gewest en wil de gewestelijke en in het bijzonder territoriale ontwikkeling ondersteunen. De afgelopen periode wees op de noodzaak aan een op expertise gesteund overheidsbeleid. Er staat namelijk heel wat op het spel: omgeving, sociale cohesie, de levenskwaliteit van de Brusselaar en de ontwikkeling van de economische vitaliteit. Al is expertise is nooit definitief verworven: ze is het resultaat van een evolutief proces, leren en permanente verbetering.

Dit nieuwe strategische plan is opgesteld volgens dit principe van continue verbetering. Het omkadert en versterkt de bijdrage van Perspective aan de gewestelijke uitdagingen, mede dankzij een betere afstemming tussen onze verschillende opdrachten. Daarom is de rode draad van dit strategisch plan transversaliteit, zowel intern bij Perspective als extern, in samenwerking met onze verschillende partners. Het is op basis van robuste gegevens en relevante analyses dat een strategie kan beantwoorden aan de uitdagingen. 

In dat kader worden onze doelstellingen gedefinieerd volgens 5 pijlers:

  • Uitbouw van transversale expertise om de gewestelijke aandachtspunten – permanent – in kaart te brengen
  • Perspective meer gewicht geven als dé referentieactor voor evenwichtige, inclusieve en duurzame ruimtelijke ontwikkeling in het Gewest
  • Systematisch aansturen op partnerschappen die de opdrachten van Perspective koppelen aan de vakkennis van de partners
  • De operationele uitmuntendheid van Perspective verhogen binnen een werkomgeving waar medewerkers zich kunnen ontplooien en zich goed voelen
  • De expertise, verwezenlijkingen en producties van Perspective opwaarderen en delen via doeltreffende, innoverende en relevante communicatie

Wil je meer te weten komen over onze organisatie en zijn opdrachten voor de komende vier jaar? Het strategisch plan 2023-2027 is integraal beschikbaar in elektronisch formaat.

Publicaties

Strategisch Plan 2023-2027

2023
perspective.brussels
Downloaden

Meer info