perspective.brussels doet mee aan 'Brussels Slow Ways Weekend'

Kom en ontdek al stappend of lopend onze projecten!

zondag 17 oktober 2021

Gepubliceerd op 23 september 2021

 


 
Slow ways parcours
Slow ways parcours
© perspective.brussels
walk.brussels, het nieuwe Brusselse voetgangersplatform, houdt op 16 en 17 oktober zijn eerste 'Brussels Slow Ways Weekend'. Doel is de aandacht te vestigen op de trage wegen, die goed zijn voor 800 km autovrij verkeer in Brussel. Op zondag 17/10 neemt perspective.brussels actief deel om zijn voltooide, lopende en toekomstige projecten toe te lichten en om 'alle voetgangerssnelheiden' aan een test te onderwerpen.

Het 'walk.brussels'-initiatief wil de aandacht vestigen op het voetgangersnetwerk met al z'n troeven en uitdagingen.
Wat zijn trage wegen? Dat zijn bijvoorbeeld geknipte of autovrije straten, voetwegen, voetgangersbruggen, wandelwegen of doorsteken tussen gebouwen.

Voor perspective.brussels staat de publieke ruimte in het middelpunt van het denkwerk, de debatten en de acties. Met zijn deelname aan be running draagt perspective.brussels zijn steentje bij aan een verkennend en experimenteel initiatief dat via de looppraktijk een brug slaat tussen mobiliteit, sport, ruimtelijke ordening, milieu ... Talrijke projecten (Richtplan van Aanleg, Stadsvernieuwingscontract, Beeldkwaliteitsplan, Schoolcontracten,...) gaan over vraagstukken rond de Brusselse openbare ruimte en de te volgen strategieën voor de verschillende vervoersmodi, waaronder de logica van 'alle voetgangerssnelheiden'.

perspective.brussels twijfelde geen moment om een activiteit op touw te zetten tijdens het 'Brussels Slow Ways Weekend' en zo een brug te slaan tussen openbare ruimtes, voet- en fietspaden/lopen en stappen en stadsprogrammering/-projecten.

Concreet stellen we voor een deel van de stad te doorkruisen, al stappend of lopend (wees gerust: aan een rustig tempo en vaak pauzerend!), terwijl we uitleg geven over de verschillende projecten waar we voorbij komen.
Op die manier kunnen we hetzelfde parcours testen op twee voetgangerssnelheden: stappend en lopend.

Meer informatie?

Het parcours vindt plaats op zondag 17 oktober.
Afspraak bij metrostation IJzer (uitgang Kanal - uitgang 6) om 10.00 uur voor stappers en 10.15 uur voor lopers.
Je wordt begeleid door onze medewerkers die je alles vertellen over de verschillende voltooide, lopende of toekomstige stadsprojecten.

Inschrijven: https://www.walk.brussels/event-details/tour-guide-des-grands-projets-bruxellois-bil/form

Meer informatie over het hele initiatief: https://nl.walk.brussels/slow-ways-weekend-nl.

Meer info