perspective.brussels ontvangt ecodynamisch label !

Gepubliceerd op 19 januari 2022

 


 
Het Label Ecodynamische Onderneming wordt uitgereikt door Brussel Leefmilieu en beloont en moedigt bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan om stappen te ondernemen om de impact van de bedrijfsactiviteit op het leefmilieu te verkleinen.

Een initiatief waar perspective.brussels volledig achter staat!

Naast bestaande maatregelen die komen kijken bij het onderhoud van ons kantoorgebouw (ecologische criteria bij aankoop materiaal, opvolging watergebruik, …), ondernamen we enkele specifieke acties waaronder het installeren van een geluidsmeter in de zaal waar evenementen doorgaan, maar ook het verbeteren van de fietsparking voor bezoekers, installatie van een fietsherstelzuil en het opzetten van sensibiliseringsacties.

perspective.brussels blijft zich verder inzetten voor een duurzaam beheer van de organisatie.

Meer info over dit label: https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/label-ecodynamische-onderneming