perspective.brussels presenteert het RPA op MIPIM

Gepubliceerd op 12 maart 2018

 

MIPIM 2015
MIPIM 2015
© ADT

Van 13 tot 16 maart neemt perspective.brussels deel aan MIPIM, de vakbeurs voor vastgoedprofessionals die traditiegetrouw plaats heeft in Cannes en alle publieke - en privé-actoren uit de sector op internationale schaal samenbrengt. 

Meerdere gewestelijke instellingen zullen voorgesteld worden in Cannes in een serie conferenties, waarbij Cécile Jodogne, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met o.a. Buitenlandse Handel, ons zal vereren met haar aanwezigheid.

Op woensdag 14 maart presenteert perspective.brussels het richtplan van aanleg (RPA), een nieuw instrument voor ruimtelijke ordening ten dienste van de territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De uiteenzetting belicht de kenmerken van het RPA en de actuele stand van zaken, daar het RPA momenteel reeds wordt toegepast in een aantal strategische gebieden in het gewest. Dit instrument voor strategische planning vloeit voort uit de recente hervorming van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO). De belangrijkste nieuwigheid is dat het een verordenende kracht kan hebben voor de meest fundamentele elementen, zoals het programma van bestemmingen, de structurering van het wegennet, de openbare ruimtes en het landschap, de kenmerken van bouwwerken, de eventuele maatregelen voor de bescherming van het erfgoed en de principes van mobiliteit en parkeren.

perspective.brussels neemt ook deel aan de conferentie van 15 maart over het project mediapark.brussels, samen met de MSI, de BMA en de BVS.

Meer info