Praktische gids voor de BBP's: een hulpmiddel voor de gemeenten

Publicatie

Gepubliceerd op 25 november 2021

 

Voorbeelden van een BBP-perimeter
Voorbeelden van een BBP-perimeter
© perspective.brussels
Vanuit een rol als intermediair tussen de gemeenten en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt perspective.brussels een eerste praktische gids voor de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP) uit. 

Het BBP is een gemeentelijk instrument om op wijkniveau (één of meerdere bouwblokken) de ruimtelijke ordening aan te sturen. Het biedt een afgelijnd kader voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van een precieze perimeter. 

Voor de eerste maal werd een praktische gids gerealiseerd om het werk van de gemeenten te begeleiden. Deze omvat:

  • de grote assen van de hervorming van het instrument, de te volgen stappen voor de uitwerking van de BBP's, evenals praktische, administratieve en grafische richtlijnen.
  • de verschillende aspecten voor de uitwerking, de aanpassing en de afschaffing van BBP's sinds de intwerktreding van de herziening van het BWRO.

Naast een reglementair kader betekent de gids een hulpmiddel voor de Brusselse gemeenten en hun studiebureaus, met verwijzing naar de beschikbare instrumenten en geïllustreerd met enkele praktische voorbeelden. Voor de verwezenlijking ervan werd een bevraging gedaan bij de gemeenten en de betrokken gewestelijke actoren in juni 2020.

Tot slot, de gids is evolutief en zal worden aangepast volgend op reglementaire evoluties en het gebruik ervan.

De praktische gids en bijlagen zijn nu beschikbaar

Meer info