Productie van de betaalbare woningen via de privésector, Ja, maar tegen welke prijs?

Een voorstel van mogelijke trajecten eerstkomende tijdens de PerspectiveLab

Conferentie

12:30 < 14:00

Gepubliceerd op 9 mei 2022

 


© citydev.brussels-SLRB-BGHM-CityCampus- @BinstArchitects_ORG Permanent Modernity
Rue de Namur, 59 - 1000 Bruxelles

Het Noodplan Huisvesting (PUL) van de Brusselse regering ambieert onder meer de productie van sociale woningen een nieuwe impuls te geven door de privésector te betrekken.
Het buigt zich onder meer over de toekomst van het sociaal verhuurkantoor, een vlottere afgifte van vergunningen indien private onroerendgoedprojecten ten minste 25% sociale woningen omvatten, en de productie van sleutel-op-de-deurprojecten.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Nicolas Bernard en Edouardo Traversa, respectievelijk hoogleraar recht aan Saint-Louis (UCL) en hoogleraar fiscaal recht aan de UCL, reiken ons een hefboom aan die zij zelf als 'onvermoed' omschrijven.

De redenering luidt als volgt: De btw-regeling is ongetwijfeld gunstig voor het op de markt brengen van openbare sociale huisvesting (door de toekenning van een verlaagd tarief van 6%), maar niet voor privéactoren of organisaties die ook aan een bescheiden tarief woningen willen aanbieden.

Aangezien de BTW een federale bevoegdheid is, beschikt het Gewest over andere mogelijkheden om op te treden. Dit is wat de twee juridische deskundigen zullen voorstellen om de programmatoren, planologen en huisvestingsoperatoren in staat te stellen deels in te spelen op de groeiende vraag naar sociale huisvesting in Brussel.

De twee juristen zullen ons echter manieren tonen om deze Belgische institutionele logica te omzeilen en aantonen dat het Brusselse Gewest binnen de eigen bevoegdheden kan handelen.

Is er een manier voor ons, huisvestingsprogrammeurs, planners of operatoren, om gedeeltelijk in te spelen op de stijgende vraag naar sociale huisvesting in Brussel?

  • Kan deze oplossing bijdragen tot de doelstelling van het beleid voor een sociaal-ruimtelijk evenwicht in het Gewest en een beter evenwicht bij de bouw van sociale woningen?
  • Welke rol kan de nieuwe PUL-coördinatiecel hierbij spelen?

Om deze PerspectiveLab in te leiden, zal de Referent Huisvesting van het Brussels Gewest, Yves Van de Casteele, het PUL voorstellen. Muriel Vander Ghinst, coördinatrice van de Cel Huisvesting van het PUL zal het debat inleiden door de sociale of private finaliteit van huisvesting in vraag te stellen.

Praktisch:

  • Woensdag 17 mei om 12u30 op het gelijkvloers (Naamsestraat 59)
  • Inschrijving gewenst voor 13 mei (formulier hieronder) - lunch