Projectoproep voor de tijdelijke bezetting van het postsorteercentrum in de Zuidwijk

Projectoproep

Gepubliceerd op 15 maart 2019

 


 

Op dinsdag 12 maart lanceerden de gemeente Sint-Gillis en de NMBS een projectoproep voor de tijdelijke bezetting van het postsorteercentrum aan de Fonsnylaan.

Een deel van het gelijkvloers wordt tijdelijk ter beschikking gesteld voor verschillende projecten en activiteiten die complementair zijn en verband houden met de sociale, culturele, artistieke, economische en participatieve dimensies van de wijk. Concreet gaat de projectoproep op zoek naar een concessiehouder die een gemengd project uitwerkt, de omwonenden betrekt en instaat voor het beheer gedurende de duur van het project.

De uiterste datum voor indiening van kandidaturen is 12 april.

Deze oproep draagt bij tot een vernieuwde dynamiek in de Zuidwijk waarbij nieuwe projecten passen in het door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurde richtschema, dat de bakens uitzet voor een vernieuwde inrichting van deze internationale toegangspoort tot de stad. De plannen zijn gebaseerd op het concept van het ‘woonvriendelijke station’ en moeten de levenskwaliteit verbeteren. Ze worden momenteel vertaald naar een Richtplan van Aanleg (RPA). De doelstelling van dat RPA is de functionele en sociale mix in de wijk versterken, de werkgelegenheid vergroten en een gezellige wijk creëren voor de bewoners en de gebruikers van het station.

Dit project moet alvast nieuw leven blazen in een belangrijk gebouw dat al jaren leegstaat. Na afloop van de tijdelijke invulling zal het gebouw een grondige renovatie ondergaan om dienst te doen als nieuwe hoofdzetel voor de NMBS. Zo is de toekomst van dit iconische gebouw ook op lange termijn verzekerd. Intussen zullen de tijdelijke projecten helpen bij het bepalen van de noden die ook op langere termijn een plaats in wijk moeten krijgen.

perspective.brussels maakte, in samenwerking met de bouwmeester, een handleiding over tijdelijk gebruik

 

Meer info