Publicatie van de Evaluaties van het BISA nr. 3: Impactevaluatie van het inschakelingscontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Publicatie

Gepubliceerd op 22 maart 2022

 


 

Slaagt het inschakelingscontract erin jonge werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan aan een baan te helpen?