Publieke bevraging voor Territorium Noord

Publieke bevraging

18 januari > 28 maart 2022

Gepubliceerd op 18 januari 2022

 


 
Territorium Noord (de wijken Manhattan, Brabant, Masui, Sint-Rochus en Sint-Lazarus) ondergaat ingrijpende veranderingen. perspective.brussels raadpleegt bewoners en de associatieve, de privé- en de openbare sector om tot een gedeelde visie te komen over dit stuk Brussel.

In 2018 kreeg perspective.brussels van de Minister-President van het Brussels Gewest de vraag om een geactualiseerde diagnose uit te werken voor het Territorium Noord. Het ging hiervoor aankloppen bij de nodige overheidsinstanties met statistische, cartografische en stedenbouwkundige informatie en bouwde voort op de resultaten van een eerste raadplegingsronde in november en december 2020. Uit deze diagnose van dit gebied gekenmerkt door de aanwezigheid van grote infrastructuren en doorsneden door meerdere stedelijke breuklijnen zoals het kanaal, de kleine ring en spoorlijnen blijkt dat hier nood is aan openbare voorzieningen, dat veel wijkbewoners in armoede leven en dat er grote uitdagingen bestaan qua veiligheid.

Daartoe organiseert de gewestelijke instelling van 18 januari tot 28 maart 2022 een tweede publieke raadpleging om de visie op de evolutie van deze wijk verder te verfijnen. In de bevraging komen meerdere concrete thema’s aan bod:  Hoe kunnen we de gebouwen in de wijk verbeteren? Welke grote problemen zien bewoners en gebruikers in de verschillende zones van het gebied? Waarmee kunnen we de leefbaarheid verbeteren?

Deelnemen en meer informatie op www.territoriumnoord.brussels !

Meer info