Regering keurt RPA 'Voormalige Kazernes van Elsene' in 2de lezing goed

Usquare.brussels

Gepubliceerd op 10 juli 2020

 


© VUB / Deborah Puylaert

Op 9 juli 2020 keurde de Brusselse regering in tweede lezing het Richtplan van aanleg (RPA) voor de voormalige kazernes van Elsene goed. Met deze tussenstap, die de gewestelijke doelstellingen nader bepaalt, kan de Raad van State zijn advies uitbrengen over het document. Dit zal vervolgens in een derde en laatste lezing aan de Regering worden voorgelegd.

Het Richtplan van aanleg 'Voormalige Kazernes van Elsene' stelt een herbestemming voor van de gehele voormalige rijkswachtschool (of de voormalige kazernes van Elsene) die een oppervlakte beslaat van 3,9 hectaren in het hart van Elsene. Het RPA zal nieuwe functies introduceren in deze bijzondere wijk en het uitzonderlijke patrimonium ervan opwaarderen door het op inclusieve en duurzame wijze een nieuwe bestemming te geven.

Het project heeft verschillende doelstellingen:

  • Een nieuwe gemengde wijk ontwikkelen met wooneenheden voor gezinnen en studenten, net als toegankelijke ruimten met collectieve voorzieningen.
  • Een nieuwe ontmoetingsruimte creëren voor de bewoners van de omliggende wijken. Het project zal verschillende voorzieningen en openbare ruimten bieden die toegankelijk zijn voor iedereen, zoals een nieuw park van 2.000 m², waardoor het afgesloten en exclusieve karakter van de kazernes definitief tot het verleden behoort.
  • Innovatie en academische uitmuntendheid concreet gestalte geven. Het universitaire leven op de site wordt opengesteld via onderzoekseenheden en voorzieningen zoals het FabLab.

Deze uiteenlopende doelstellingen passen in het kader van drie globale ambities, met name:

  • De architectuur van de site tot zijn recht laten komen door een respectvolle stedenbouwkundige behandeling en innovatie. De kenmerken van de voormalige rijkswachtschool blijven behouden en dienen als kader voor talrijke gebruiksmogelijkheden, om er nieuw leven in te blazen.
  • Duurzame ontwikkeling en milieu- en landschappelijke kwaliteit belichamen. De reconversie van de site geeft concreet gestalte aan de transitie van de stad, waar spaarzaam wordt omgegaan met grondstoffen en een optimale levenskwaliteit voor de gebruikers en bewoners tot stand komt zonder daarbij de toekomst in gevaar te brengen.
  • Voorbeeldige mobiliteit aanmoedigen. Binnen de site, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een openbaarvervoersknooppunt, zullen actieve vormen van mobiliteit worden ontwikkeld. Verder zal de stad van korte afstanden tot stand komen door het gemengde karakter van de functies ingericht op de site zelf.

Meer info