Rondom Simonis: de toekomst van de wijk in samenspraak met zijn bewoners en gebruikers

Gepubliceerd op 18 mei 2021

 

Participatieve wandeling
Participatieve wandeling
© perspective.brussels
"Tour de Simonis" - Een participatiewandeling voor de SVC 6
"Tour de Simonis" - Een participatiewandeling voor de SVC 6
 
De wijken rondom metrostation Simonis vallen onder een Stadsvernieuwingscontract (SVC). Om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op hun toekomst, werd een participatieve wandeling gehouden. Dit was de gelegenheid om de potentiële projecten van het SVC voor te stellen en het woord te geven aan de deelnemers.

Het SVC 6 "Rondom Simonis" werd in maart 2020 door de Brusselse regering goedgekeurd op basis van een verslag opgesteld door perspective.brussels. Sinds september 2020 loopt er een participatieproces. Zo kan men, bij het ontwerpen van het programma, steunen op de ideeën en ervaringen van de bewoners, gebruikers en actoren op het terrein. 

In deze context liet een participatieve wandeling, georganiseerd van 2 tot 19 april 2021, de deelnemers de locaties van potentiële SVC-projecten ontdekken en kon perspective.brussels hun meningen en suggesties horen. Deze aanpak zal het mogelijk maken om de prioritaire projecten en de voorwaarden voor hun welslagen te bepalen en te testen welke sociaal-economische acties en operaties inzake onroerend goed/openbare ruimten op de meeste steun kunnen rekenen.

77 mensen gaven na de wandeling hun mening door een onlinevragenlijst in te vullen.

Bovendien werden 74 straatinterviews afgenomen in de openbare ruimte en werden tientallen ideeën gegeven voor "baksteenprojecten" (voorzieningen, huisvesting, openbare ruimten) en sociaal-economische projecten. Meer dan 70% van de deelnemers woont in de wijk.

We danken dan ook al wie zich heeft ingezet op het terrein en zijn of haar mening heeft gegeven.

De context van de participatieve wandeling

Een Stadsvernieuwingscontract (SVC) is een transversaal instrument voor stadsvernieuwing dat tot doel heeft de leefomgeving van de bewoners van kansarme buurten te verbeteren. Het beantwoordt aan behoeften die in kaart werden gebracht tijdens een diagnose van het terrein. Het SVC krijgt een gewestelijk budget, aangevuld met investeringen van openbare en private entiteiten. Het concentreert een maximum aan middelen op het betrokken gebied en dit binnen een vastgesteld tijdsbestek (een duur van 5 jaar +2,5 jaar werkzaamheden).

Het ontwerpprogramma voor het SVC 6 is het resultaat van verschillende participatieve momenten. Bij deze momenten moest rekening worden gehouden met de beperkingen door de sanitaire situatie. Een rally op het terrein, een onlineraadpleging en een onlineworkshop werden gehouden. Deze drie sleutelmomenten stelden ons in staat om een reeks projecten te inventariseren en te preselecteren die een antwoord zouden kunnen bieden op behoeften die voor de wijk werden vastgesteld. Ze houden rekening met het kader dat voor de ontwikkeling van het programma is vastgelegd (begroting, termijnen, enz.).

Deze projecten werden aan de bewoners en gebruikers voorgelegd in een "parcours"-gids en vormden het onderwerp van de participatieve wandeling.

Als prioritair aangemerkte acties

Dankzij de feedback van de deelnemers werden bepaalde doelstellingen en acties aangemerkt als prioriteiten voor de wijk:

  • acties voor sociale cohesie en gemeenschapsleven: voorrang voor acties voor economische revitalisering en vervolgens voor het stroomgebied, noodzaak om de actieve mobiliteit, de netheid en de veiligheid op straat te verbeteren.
  • projecten voor openbare ruimte en vastgoedprojecten: voorrang voor de ontwikkeling van de voetgangers- en fietsersverbinding en de vergroende laan aan Simonis, vervolgens de groenweg voor scholieren en ook de promenade in de Leiestraat.
  • De resultaten van de online-enquête en de interviews zijn gericht op
    • het belang van de openbare ruimte, de aanleg met het oog op actieve vervoerswijzen en het milieu
    • de voorzieningen voor economische revitalisering, opleiding en werkgelegenheid.

Het ontwerpprogramma van SVC 6 moet uiterlijk op 30 juni 2021 worden ingediend bij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De definitieve keuze van de projecten zal worden bepaald op basis van een gekruiste analyse van de prioriteiten en voorstellen van de openbare actoren en de inwoners, de technische haalbaarheid (middelen, termijnen, budget, enz.) die door deskundigen worden bestudeerd, en de milieueffecten van de verschillende projecten.

Meer info