Rondom Simonis: volgende stap, een online workshop!

Afspraak op donderdag 19 november om 16u of 19u

Conferentie

donderdag 19 november 2020

16:00>17:30 // 19:00>20:30

Gepubliceerd op 5 november 2020

 


 
Hoe ziet u de toekomst voor uw wijk «rondom Simonis» ? Volgend op de enquête die afliep op 2 november, organiseert Perspective een online workshop in het kader van het Stadsvernieuwingscontract om van gedachten te wisselen over uw ervaringen en noden in uw wijk.

De participatieve aanpak voor het Stadsvernieuwingscontract (SVC)  « Rondom Simonis »  heeft als doelstelling om een gedeelde visie te ontwikkelen voor de wijken rondom het metrostation Simonis. Hierin wensen we beroep te doen op de kennis van de bewoners, bezoekers en actoren op het terrein.

Om deze aanpak zo goed mogelijk voor te bereiden, werd een eerste workshop in september georganiseerd die verschillende publieke actoren samenbracht. Dit liet toe om de expertise op het terrein en de waarden van stedelijke herwaardering samen te brengen en de vragenlijst voor een publieke raadpleging voor te bereiden.

In oktober werd dan een publieke raadpleging georganiseerd waarbij de bewoners en bezoekers in de wijk werden uitgenodigd om hun ideeën, bevindingen en noden in hun wijk te delen. 306 personen participeerden hieraan, zij engageerden zich en dachten actief mee na over het SVC. 

Vanaf 19 november wordt deze participatieve aanpak verdergezet met de organisatie van een online workshop.

Op het programma :

  • Een terugblik op de enquête, met de resultaten
  • Een discussie in verschillende thematische groepen die ingedeeld worden volgens de voornaamste uitdagingen die naar voren kwamen in de enquête

Opdat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen, wordt de workshop op twee momenten georganiseerd: om 16u (tot 17u30) en om 19u (tot 20u30). 

Hoe inschrijven?

Gelieve een e-mail te sturen naar aroundsimonis@perspective.brussels
U ontvangt dan per e-mail een link naar de digitale bijeenkomst. 

Voor meer informatie over het project SVC 6, bekijk onze videopresentatie.

Meer info