Stedelijke dichtheid: webinars met Belgische en internationale experts

December 2020 - Mei 2021

Conferentie

Gepubliceerd op 23 november 2020

 


© Diego Luna Quintanilla

HOE STEDELIJKE DICHTHEID EN LEVENSKWALITEIT MET ELKAAR VERZOENEN?

Onze masterclass werd uitgesteld, maar het debat over stedelijke dichtheid gaat verder! 

Intussen weten we dat stedelijke dichtheid geen eenvoudige rekenkunde is en verschillende dimensies lijkt te omvatten. Het is niet langer een keuze tussen stedelijkheid en natuur, beide dienen versterkt te worden op eenzelfde grondgebied. Maar wat zouden de contouren zijn van een kwalitatieve dichtheid?

Vorige herfst werd door perspective.brussels een themajaar over stedelijke dichtheid  gelanceerd. Rekening houdende met de huidige coronacrisis wordt dit vanaf december verdergezet met de organisatie van maandelijkse webinars.

De missie projecting.brussels, waarbinnen dit initiatief wordt georganiseerd, voorziet een praktische en prospectieve reflectie over de thema's van het Brusselse stadsprojectheeft (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling), door te sensibiliseren voor de uitdagingen, complexiteit en tijdelijke gegevenheden van de verschillende elementen van dit stadsproject.

Eén dinsdag per maand, gedurende zes maanden, zal Perspective iemand uit het werkveld of een onderzoeker van internationaal niveau uitnodigen om zijn of haar visie omtrent stedelijke dichtheid te delen. Dichtheid en gezondheid, dichtheid van de diverse functies, dichtheid en openbare ruimte, natuurlijke dichtheid ... deze lezingen zullen de gelegenheid bieden om dichtheid vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en een panoramisch beeld over dit concept te vormen.

Het programma van de webinars:

  • December: Gezonde stad, door Jens Aerts
  • Januari: Everyday Density, door David Sim
  • Februari: Stedelijk weefsel en dichtheid, door Meta Berghauser Pont

Zodra de gezondheidssituatie het toelaat, zal een masterclass in het voorjaar van 2021 worden georganiseerd, in de vorm van een in situ workshop. De bedoeling is om scenario's te ontwerpen voor nieuwe dichtheden in 5 gebieden van het Brussels Gewest. In september 2021 is dan een synthese voorzien ter afsluiting van het programma gewijd aan de nieuwe wegen van stedelijke dichtheid.

Webinar "Gezonde stad" door Jens Aerts
Op 15 december 2020 van 17 tot 18.30 uur

Jens Aerts is ingenieur-architect en partner bij BUUR, en heeft zowel in België als in het buitenland een rijke ervaring op stedenbouwkundig gebied. Hij werkte onder meer als adviseur in de hoofdzetel van UNICEF in New York aan de ontwikkeling van specifieke stadsprogramma's rond gezondheid, verkeersveiligheid, openbare ruimte en de stedelijke voedingsomgeving.

Sinds de verschijning op een volkse markt in Wuhan, China in December 2019, is het virus SARS-CoV-2 snel verspreid in een hyper-geconnecteerde, verstedelijkte wereld, met als resultaat een pandemie een gezondheidscrisis van de eeuw.
In functie van een duurzame relance van steden, economie en maatschappij, is investeren in stadsplanning als ruimtelijk vaccin cruciaal. Appellerend aan het historische nalatenschap van stadsplanning in de 19e en vroeg 20e eeuw, is het belangrijk om principes van stedelijke dichtheid en compactheid, ruimtelijke kwaliteit, inclusieve publieke ruimte en groen, en sociale infrastructuur op wijkniveau te onderlijnen als onderdeel van steunmaatregelen aan lokale overheden. Vele steden die investeerden in duurzame stadsplanning en participatieve processen schakelen nu snel om de stad van morgen vorm te geven, die robuust is inzake gezondheid en klimaat.

Meer weten? Bekijk de video van de webinar.

 

Meer info