SVC 'Rondom het Zuidstation': Participatieve wandeling

Laten we kennis delen en samen de projecten voor de wijk vormgeven!

zaterdag 27 november 2021

14:00 > 16:30

Gepubliceerd op 28 oktober 2021

 


 
perspective.brussels
Afspraak in Tri Postal - Fonsnylaan 48, 1060 Brussel

Op zaterdag 27 november organiseert perspective.brussels een participatieve wandeling in het kader van het Stadsvernieuwingscontract (SVC) 'Rondom het Zuidstation'.

Het Stadsvernieuwingscontract (SVC) 'Rondom het Zuidstation' is een gewestelijk actieprogramma waarvan de perimeter zich uitstrekt over de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Brussel-Stad.

Dit programma zal een deel van de gewestelijke ambities van het Richtplan van Aanleg (RPA) 'Zuid' financieren, door bij voorrang te werken aan de dichtheid van het netwerk en de verbetering en vergroening van de openbare ruimten. De inrichting van woningen en lokale en grootstedelijke voorzieningen zal het wijk deel kunnen uitmaken van een sociale, economische en ecologische transitie.

Tegelijk met het SVC lopen er momenteel meerdere initiatieven in en rond de Zuidwijk:

  • Het Richtplan van Aanleg 'Zuid' dat een strategische visie voor de ontwikkeling van de wijk biedt.
  • Een Duurzaam wijkcontract 'Zuid', waarin de lokale uitdagingen van de wijk centraal staan.
  • Twee lokale mobiliteitscontracten (LMC), de maas 'VoorpleinEN' en de maas 'Kuregem', die het mogelijk zullen maken het verkeer te reduceren.

Er zijn ook andere openbare (Gewest, gemeenten, citydev, MIVB, NMBS, Infrabel ...) en private investeringen gepland.

De uitwerking van het SVC gebeurt in twee fases:

  • Realisatie van een diagnose om de prioritaire noden in de wijk te identificeren
  • Opmaak van een ontwerp voor het programma

Om de diagnose af te ronden en de opmaak van een ontwerp voor programma aan te vatten, doen we beroep op u als bewoner, gebruiker, pendelaar, ... in de wijk.

De wandeling zal worden aangegrepen om u te informeren over de studie van het SVC, om de link te leggen met het Richtplan van Aanleg (RPA) 'Zuid' en om een eerste uitwisseling over de opportuniteiten en uitdagingen van de perimeter op gang te brengen. Deze maakt deel uit van het participatieproces van het SVC die een diagnose beoogt die verankerd is in de dagelijkse realiteit.

Praktische informatie

Wanneer? zaterdag 27 november van 14.00 tot 16.30 uur

Waar ? in Tri Postal - Fonsnylaan 48 1060 Brussel

Hoe ? Inschrijven via het formulier hieronder

Het maximum aantal deelnemers aan de wandeling is bereikt. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk!

Meer info