Usquare.brussels: het RPA "Voormalige kazernes van Elsene" is goedgekeurd

Publicatie

Gepubliceerd op 19 november 2020

 

Voorbeeld van de ontwikkeling van de site
Voorbeeld van de ontwikkeling van de site
© BUUR/perspective.brussels
Voorbeeld van de toekomstige inrichting
Voorbeeld van de toekomstige inrichting
© BUUR/perspective.brussels

Op 19 november 2020 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in derde en laatste lezing het Richtplan van Aanleg (RPA) betreffende de voormalige kazernes van Elsene goed. Aangestuurd door perspective.brussels is het tevens het eerste RPA dat het levenslicht ziet.

Deze fase sluit de opmaaksprocedure van het plan tot reconversie van de site "voormalige kazernes van Elsene" in een levendige, duurzame en inclusieve wijk, dat van start ging in mei 2018 onder de naam Usquare.brussels.

Aangestuurd door perspective.brussels, is het RPA "voormalige kazernes van Elsene" tevens het 1ste Richtplan van Aanleg dat het levenslicht ziet. Het RPA is een instrument voor ruimtelijke ordening onder gewestelijke bevoegdheid dat toelaat strategische en regelgevende aspecten van een stadsproject vast te leggen.

De toekomstige wijk Usquare.brussels

Het RPA "Voormalige kazernes van Elsene" omvat een strategie voor de herbestemming van het gebouwencomplex van de voormalige rijkswachtschool (of voormalige kazernes van Elsene) met een oppervlakte van 3,9 hectare in het hart van Elsene. Die ontwikkeling zal deze bijzondere wijk nieuw leven inblazen en het uitzonderlijke patrimonium ervan opwaarderen door het op inclusieve en duurzame wijze een nieuwe bestemming te geven.

De actoren zullen de doelstellingen concretiseren door deze stedelijke strategie:

  • Een nieuwe gemengde wijk ontwikkelen met wooneenheden voor gezinnen en studenten, net als toegankelijke ruimten met collectieve voorzieningen.
  • Een nieuwe ontmoetingsruimte creëren voor de bewoners van de omliggende wijken. Verschillende voorzieningen en openbare ruimten, toegankelijk voor iedereen, worden voorzien, zoals een nieuw park van 2.000 m². Hiermee behoort het afgesloten en exclusieve karakter van de kazernes definitief tot het verleden.
  • Innovatie en academische uitmuntendheid concreet gestalte geven. Het universitaire leven op de site wordt opengesteld via onderzoekseenheden en voorzieningen, zoals het FabLab.

Op die manier zullen de toekomstige ontwikkelingen de gedeelde ambities van alle stakeholders tot leven wekken:

  • De architectuur van de site tot zijn recht laten komen door een respectvolle stedenbouwkundige behandeling en innovatie. De kenmerken van de voormalige rijkswachtschool blijven behouden en dienen als kader voor talrijke gebruiksmogelijkheden, om er nieuw leven in te blazen.
  • Duurzame ontwikkeling, milieu- en landschappelijke kwaliteit belichamen. De reconversie van de site geeft concreet gestalte aan de transitie van de stad, waar spaarzaam wordt omgegaan met grondstoffen en een optimale levenskwaliteit voor de gebruikers en bewoners tot stand komt zonder daarbij de toekomst in gevaar te brengen.
  • Voorbeeldige mobiliteit aanmoedigen. Het merendeel van de verplaatsingen gebeurt te voet of per fiets binnen de site, of in de nabijheid ervan door beroep te doen op één van de vele mogelijkheden met het openbaar vervoer. Daarnaast krijgt het concept van de “stad op korte afstanden” op deze site vorm door het voorzien van een functionele gemengdheid. Hierbij voorziet men in verschillende behoeften zonder dat men zich hoeft te verplaatsen.

Deze ontwikkelingen volgen op het grote succes van de tijdelijke bezetting See-U. Doel van deze overgangsbeheerfase was om de deuren van deze historische plaats voor het grote publiek open te stellen en dat sinds april 2019.

Het RPA treedt in werking 15 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Het is hier te raadplegen en bij het gemeentebestuur van Elsene.

Meer info