Van 4 tot en met 11 juni: week van de grote stadsprojecten

Info- en participatiesessies

Openbare vergadering

04 > 11 juni 2018

Gepubliceerd op 16 mei 2018

 

10 strategische wijken
10 strategische wijken
 

Enkele strategische wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen de komende jaren ingrijpend veranderen.

Om de ontwikkeling van deze wijken te begeleiden, heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest perspective.brussels (Brusselse gewestelijke administratie bevoegd voor territoriale ontwikkeling) opgedragen* om Richtplannen van aanleg (RPA) te ontwikkelen.

Een stand van zaken en de grote uitdagingen voor de eerste 10 ontwerpen worden voorgesteld aan het publiek vanaf 4 tot en met 11 juni 2018.

10 wijken in ontwikkeling

Voor elk van deze wijken vindt u op de respectievelijke pagina's van onze website enkele nuttige documenten (waaronder de ministeriële besluiten en de synthesenota's). 

 1. Heyvaert: Verbetering van de levenskwaliteit van de wijk. Huisvesting en productieactiviteiten zullen er hand in hand gaan.
 2. Ninoofsepoort: Inrichting van een braakliggend gebied met een park, huisvesting en een sportvoorziening.
 3. Mediapark: Omvorming van de Reyers-site tot een diverse en levendige wijk met mediabedrijven, handelszaken, wijkdiensten en een nieuw park.
 4. Weststation: Ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, een groot park en belangrijke lokale voorzieningen.
 5. Kazerne: Ontwikkelen van een internationale universiteitswijk, gericht op de stad en de omliggende wijken.
 6. Josaphat: Inrichting van een gemengde wijk met woningen, handelsactiviteiten, scholen en een park.
 7. Delta-Herrmann-Debroux: Omvorming van een stadssnelweg tot een stedelijke boulevard en de herinrichting van de omgeving in gemengde en aantrekkelijke wijken.
 8. Zuid: Aanwenden van het drukste station van België voor de realisatie van een diverse en levendige wijk als toegangspoort tot de stad.
 9. Wet: Het hart van de Europese wijk wordt een mix van woningen, culturele activiteiten, handelszaken en groene ruimten. Ook het kantooraanbod wordt gereorganiseerd.
 10. Bordet : Inrichting van een toegangspoort tot de stad en de ontwikkeling van een levendige wijk rond een multimodaal vervoersknooppunt, met een nieuw metrostation.

Hier vindt u voor Bordet het ministerieel besluit en de synthesenota.

Denk met ons mee!

Participatiemomenten

Locatie: perspective.brussels (50m van de metrohalte Naamsepoort).

Om aan zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans te bieden om deel te nemen, zal elke wijk het onderwerp vormen van twee bijeenkomsen.

Om uitgenodigd te worden voor één van de bijeenkomsten, kan u dit formulier invullen.

Uur Maandag 4 juni Dinsdag 5 juni   Woensdag 6 juni
11u-12u30 Herrmann-Debroux (volzet) * Mediapark   Heyvaert
13u-14u30 Kazerne Weststation   Ninoofsepoort
18u-19u30 Heyvaert Kazerne   Mediapark
20u-21u30 Ninoofsepoort Herrmann–Debroux (volzet) *   Weststation

 

Uur Donderdag 7 juni Vrijdag 8 juni Maandag 11 juni
11u-12u30  / Josaphat Zuid **
13u-14u30 / Wet Bordet
18u-19u30 Zuid ** / Wet
20u-21u30 Bordet / Josaphat

 

Let op, maximumcapaciteit van onze zaal bedraagt 150 personen omwille van veiligheidsredenenen.

* De twee data van de bijeenkomsten over RPA Herrmann-Debroux zijn volzet, een derde bijeenkomst wordt georganiseerd op woensdag 20 juni vanaf 20u tot 21u30 in het Cultureel Centrum van Oudergem (Vorstlaan 183-185, 1160 Oudergem). U kan zich inschrijven via ons formulier.

** Een derde vergadering voor de Zuidwijk op Dinsdag 12 juni 19u30-21u30 bij Hotel Pullman, Victor Hortaplein 1, 1060 Brussel

Er werden flyers met de aankondiging van deze bijeenkomsten gedistribueerd via de postbus van iedereen die binnen de perimeter van elke betreffende wijk woont.
Deze flyers kan u vinden op de verschillende pagina’s van de wijken, die deel uitmaken van deze informatie- en participatiefase.


Infopunten

Vanaf 18 mei en gedurende 30 dagen na de presentatie(s) beantwoorden wij aan uw vragen, opmerkingen en suggesties

 • Invulformulier
 • Bij perspective.brussels (Naamsestraat 59, 1000 Brussel)
  • op woensdagen, van 13u30 tot 16u30
  • op donderdagen, van 17u tot 19u (enkel op afspraak)
  • op vrijdagen, van 9u30 tot 12u30
 • In de gemeenten, van 9u tot 11u30 (in de gemeentehuizen behalve voor de gemeente Molenbeek)
  • Anderlecht (Heyvaert, Ninove, Zuid): maandag 18 juni
  • Brussel (Ninoofsepoort, Heyvaert, Bordet, Wet): maandag 18 juni
  • Elsene (Kazerne): donderdag 21 juni
  • Evere (Josaphat, Bordet): maandag 18 juni
  • Molenbeek (Heyvaert; Ninoofsepoort, Weststation): dinsdag 19 juni bij WijkAntenne de quartier, Liverpoolstraat 2
  • Oudergem (Delta-Hermann-Debroux): woensdag 20 juni
  • Schaarbeek (Mediapark, Josaphat): maandag 18 juni
  • Sint-Gillis (Zuid): woensdag 20 juni (9u - 11u)
  • Watermaal-Bosvoorde (Delta-Herrmann-Debroux) : maandag 18 juni

 

Hoe kan ik mijn vragen en opmerkingen doorgeven? 

Om meer informatie te verkrijgen over de Richtplannen van aanleg en de week van grote stadsprojecten, kan u telefonisch contact opnemen via het nummer 02/435.42.00.

telkens met de vermelding van de naam van de RPA waarover u ons wenst te contacteren.

 

Contacten

voor bijkomende informatie, het maken van een afspraak (mogelijk op donderdagen tussen 17u en 19u), of uitnodigingen voor de informatiemomenten en participatieve bijeenkomsten: www.perspective.brussels

* Ministrieel besluit van 8 mei 2018 (B.S. 14 mei 2018), conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018, houdende het informatie- en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de ontwerpen van richtplan van aanleg.