Vaststellingen, analyse en uitdagingen van de Heizel en omgeving

Definitiestudie

Publicatie

Gepubliceerd op 21 december 2021

 

Heizel
Heizel
© perspective.brussels/Pedro Correa

perspective.brussels heeft een definitiestudie uitgevoerd teneinde het ontwerp van het Richtplan van Aanleg (RPA) Heizel voor te bereiden. Overeenkomstig de door Perspective ontwikkelde methodologie zijn de planningswerkzaamheden namelijk gebaseerd op een gedetailleerde diagnose.

De observatieperimeter van de studie 'Heizel en omgeving' bestrijkt het gebied tussen het noordelijke deel van de Brusselse gemeenten Brussel-Laken en Jette en de aangrenzende gemeenten van Vlaams-Brabant, namelijk Wemmel en Strombeek-Bever. Die perimeter is groter dan de voor het RPA Heizel bepaalde perimeter, die de Heizelvlakte ten noorden van Laken omvat.

Naast het grensoverschrijdende karakter ervan, wordt dit gebied ook gekenmerkt door een aantal tegenstellingen:

  • Dichtbevolkte zones wisselen dunbevolkte zones af.
  • Kantoorgebouwen (57.000 m² van de totale oppervlakte) gaan gepaard met een leegstandspercentage van ongeveer 19%.
  • Er zijn zo'n 16.000 parkeerplaatsen aanwezig in combinatie met talrijke open plekken en groene ruimten. Die moeten wel toegankelijker worden gemaakt voor de bevolking.
  • De landschappelijke kwaliteit van de Heizelsite is goed, ondanks enkele belangrijke stedelijke barrières zoals de Ring, de A12, en een gebrek aan kwalitatieve openbare ruimten op en rond de site.
  • Het gebied beschikt over voorzieningen, maar op een ongelijke manier. Zo zijn er grote gewestelijke of supragewestelijke voorzieningen, terwijl het aanbod aan lokale recreatievoorzieningen en ontmoetingsruimten zowel voor jong als oud ontoereikend is (zoals voor de medische eerstelijnsdiensten).

In de studie wordt dan ook benadrukt dat er veel economische en sociale factoren in het spel zijn en dat het niet ontbreekt aan uitdagingen. Mobiliteit en de herovering van een kwaliteitsvolle openbare ruimte zijn belangrijke uitdagingen, onder meer om de aanwezige historische en moderne voorzieningen in het gebied tot hun recht te laten komen.

De definitiestudie 'Heizel en omgeving' is een werkdocument. De studie werd uitgevoerd in 2020-2021. De publicatie ervan heeft als doel de analyse en de kennis van de perimeter te onderbouwen, in overleg met de betrokken actoren, de overheidsdiensten en het maatschappelijk middenveld.

Raadpleeg de definitiestudie 'Heizel en omgeving'

Meer info