Verbeelding is de snelst mogelijke manier om zich te verplaatsen

LabMiddag

Conferentie

dinsdag 14 maart 2023

12:30>14:00

Gepubliceerd op 16 februari 2023

 


 
Een auto in de stad? Een geografie van het autobezit van gezinnen in Brussel. Presentatie van een studie die een betere planning mogelijk moet maken.
We debatteren over dit onderwerp op dinsdag 14 maart.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het Mobiliteitsplan GOOD MOVE hebben tot doel het modale aandeel van de auto in de stedelijke ruimte te beperken.
Daar wordt naar gestreefd omdat er een behoefte is aan een evenwicht tussen de vervoerswijzen om verkeersopstoppingen te voorkomen, om de levenskwaliteit in de wijken en de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, om het milieu te verbeteren en om vervuiling en geluidsoverlast te verminderen, enz.

Maar, zoals we weten, blijft de auto echter een nuttig vervoersmiddel waarmee gezinnen zich verplaatsen voor hun verschillende activiteiten.
Ook al zitten andere vervoerswijzen duidelijk in de lift, van wandelen en fietsen tot het openbaar vervoer, dat elke dag populairder wordt.

Wat kunnen we met het oog op deze ambities en bevindingen concluderen over het verband tussen het bezit van een of meer wagens en de geografische spreiding /het dienstenaanbod?
Heeft de beschikbaarheid van buurthandels een invloed op het autobezit?
Maakt een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer het mogelijk om het zonder auto te stellen?
En in welke mate is de afstand tussen de woon- en werkplaats een belangrijke factor?
Zijn de bevolkingsdichtheid, de locatie van de woonplaats en de stedelijke structuur geschikte criteria voor de analyse?
Wat is de correlatie tussen de sociaal-economische situatie van de inwoners en het bezit van een of meer auto's?
En welke planningsstrategie moet er ten slotte worden gevolgd in het licht van deze vragen en antwoorden?

Presentatie van de BISA-studie door Thomas Ermans (coördinator van de studie "Welke invloed heeft de stedelijke omgeving op het autobezit in het Brussel?").

En eerste reacties van Kobe Boussauw (professor ruimtelijke ordening en mobiliteit aan het Cosmopolis Centre for Urban Research aan de VUB) om de discussie in te leiden.

Meer info