Voetgangersboulevard in aantocht op de Steenweg!

Projectonderzoek voor een historische steenweg

Gepubliceerd op 12 november 2020

 


© © BSI-BCO

perspective.brussels en Brussels Centre Observatory van het Brussels Studies Institute (BCO-BSI) werkten aan een volledige diagnose van de Steenweg, wat er onder meer toe leidde dat de Steenweg als voetgangersboulevard kon worden opgenomen in het gewestelijk mobiliteitsplan GOOD MOVE.

De Steenweg, de eerste geplaveide weg van Brussel, verbindt het lager en het hoger gelegen deel van Brussel met elkaar, en andersom.
De steenweg is historisch: zijn hele traject herinnert aan de verschillende tijdperken die Brussel vormgaven en toont de socio-economische en culturele evoluties van de stad.

Alles begint met een projectmatig onderzoek ...

In het kader van een PerspectiveLab, organiseerden BCO-BSI en Perspective in 2018 een Masterclass  ‘Zoom In Zoom Out’. Die Masterclass wilde de definitie van het stadscentrum (de voetgangerszone en zijn nabije omgeving) opentrekken naar een metropoolcentrum (door de nadruk te leggen op voetgangersassen), en wel via een eerder academische aanpak: projectmatig onderzoek.
Het projectmatig onderzoek beoogde als ‘work-in-progress’ een grondgebied te analyseren en (via maquettes) het ontwikkelingspotentieel ervan te onderzoeken. Tegelijk werd een eerste aanzet gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling door in gesprek te gaan met een reeks stakeholders uit uiteenlopende sectoren als mobiliteit, cultuur, economie, de sociale sector, milieu of gezondheid ... steeds met het oog op de ruimtelijke ordening.

Na een reeks initiatieven (tentoonstelling, terreinbezoeken, werkgroepen, ...), waaronder het evenement 'van Hoog naar Laag’, vervolgden Perspective en BCO-BSI hun werk met een uitgebreidere diagnose over één van de in het kader van de Masterclass gedefinieerde assen: de Steenweg. De opzettelijk beperkte perimeter loopt van het gemeenteplein van Sint-Jans-Molenbeek langs de Grasmarkt, het Koningsplein en de Naamsepoort tot het Fernand Cocqplein.

... waarna grondig wordt ingezoomd op de uitdagingen ...

Doel van de diagnose is om een multi-identitaire weg te ontwikkelen die de gemeentegrenzen overstijgt, door uitdagingen binnen een reeks thema's te bepalen, met focus op wijken en strategische knooppunten.
Het projectmatige onderzoek kreeg voor het eerst concreet gestalte in het gewestelijk mobiliteitsplan GOOD MOVE, waarin de Steenweg als voetgangersboulevard werd gedefinieerd. Eigenlijk is de Steenweg een voetgangerstraject dat in verbinding staat met een reeks (multi)modale mobiliteitspolen. 

Het werk resulteerde in verschillende definities voor de Steenweg:

  • voetgangers- en fietsersboulevard
  • ecologische boulevard
  • inclusieve boulevard
  • boulevard van economische transitie
  • culturele boulevard

... maar met welk eindresultaat voor ogen?

De ambitie van de voetgangersboulevards is om een netwerk van ononderbroken voetgangersroutes tot stand te brengen tussen gewestelijke polen, meer bepaald de stations en metrostations, en het hypercentrum uit te breiden tot buiten de Vijfhoek.
De met de gemeenten Elsene, Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel gedeelde diagnose moet de aftrap vormen voor het creatieproces van de voetgangersboulevard die deel uitmaakt van het GOOD MOVE-plan.

Dat proces verloopt in samenwerking met Brussel Mobiliteit (verantwoordelijk voor de coördinatie van GOOD MOVE) en de drie betrokken gemeenten om de lopende projecten te inventariseren, ze samenhangend te maken en om een voorlopige en symbolische 'Steenweglogica' te creëren via evenementen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een loopwedstrijd.

De diagnostiek voor de Steenweg is vanaf nu beschikbaar!

Meer info