Volledige opheffing van het BBP 'wijk Mandenmakersstraat’

Gepubliceerd op 14 februari 2019

 

Extract van BBP Wijk Mandenmakersstraat
Extract van BBP Wijk Mandenmakersstraat
 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde 14 februari 2019 de Volledige opheffing goed van het bijzondere bestemmingsplan (BBP) nr. 44-40/41 ‘wijk Mandenmakersstraat’, op het grondgebied van de Stad Brussel.

Het BBP nr. 44-40/41 ‘wijk Mandenmakersstraat’ en zijn onteigeningsplan betreffen één enkel nieuw huizenblok van het BBP en worden begrensd door de Anspachlaan, de Bisschopsstraat, Lakensestraat en Augustijnenstraat. Het BBP ontleent zijn naam aan de oude Mandenmakersstraat die niet meer in gebruik is en omgetoverd is tot een ‘doorweg’ gelegen onder het nieuwe huizenblok van het BBP.

De Stad Brussel vroeg een totale opheffing van het BBP aan. Ze is van mening dat een herinrichting van de omgeving van de Philipstoren, zoals vastgelegd in het BBP, geen kwalitatieve en landschappelijke aanleg toestaat. Ook het activeren van het gelijkvloers langs de toegangsweg gelijklopend met de Lakensestraat zou niet mogelijk zijn.

Sterker nog, de organisatie van de verkeersstromen tussen gemotoriseerde gebruikers en niet-gemotoriseerde gebruikers in de buurt van het torengebouw genereert onzekerheid en ongemak, waarbij het zacht verkeer tussen het Sint-Katelijneplein en de voetgangerszone wordt geremd. Daarbij wordt de sociale controle ook beperkt.

De opheffing van het BBP maakt deel uit van het zachte mobiliteitsbeleid van de Stad Brussel, gedragen door de omvorming van de boulevards in het centrum tot voetgangerszones.

Meer info