Volledige opheffing van het BPA ‘Kruispunt Veeweydestraat en Luitenant Liedelstraat’

Gepubliceerd op 27 maart 2024

 

Perimter van het BPA ‘Kruispunt Veeweydestraat en Luitenant Liedelstraat’
Perimter van het BPA ‘Kruispunt Veeweydestraat en Luitenant Liedelstraat’
 
Op 2 april 2020 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing goed van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Kruispunt Veeweydestraat en Luitenant Liedelstraat’.

Het BPA werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 19 februari 1965. De perimeter ervan ligt in de gemeente Anderlecht in de buurt van het metrostation Veeweyde. Het omvat het zuidelijke deel van het huizenblok dat begrensd wordt door de Luitenant Liedelstraat, de Veeweydestraat en de Limbourglaan, en is dus vrij centraal gelegen in de gemeente.

Motivering voor de volledige opheffing

  • Het BPA bevat verouderde bepalingen, die niet meer overeenkomen met de huidige stedenbouwkundige visie: het BPA bevat bijvoorbeeld openluchtparkeerplaatsen op het binnenterrein van het huizenblok
  • Het BPA beoogt dus niet de landschappelijke kwaliteit, zoals deze wordt ingevuld door de huidige stedenbouwkundige visie.
  • De opheffing van het BPA zal de planningscontext vereenvoudigen en de bestaande instrumenten GBP en GSV zijn voldoende om het stedenbouwkundige kader van de perimeter te waarborgen.
  • Ook sluit de procedure tot opheffing van het BPA aan bij de intenties die door de gemeente werden geformuleerd in haar GemOP, namelijk het juridisch opschonen van de BPA.

Gevolgen van de volledige opheffing

Het GBP en de GSV blijven van toepassing en kunnen een kader vormen voor toekomstige projecten, waarbij het GBP een kader biedt voor de bestemming en de GSV (en mogelijk gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen) voor stedenbouwkundige aspecten zoals het bouwprofiel, de ligging van gebouwen, architecturale vormgeving, enzovoort.

Meer info