Weststation: inrichting van een nieuwe wijk die het braakliggende spoorwegterrein nieuw leven zal inblazen!

De Brusselse regering keurt het Richtplan van Aanleg definitief goed

Gepubliceerd op 22 september 2021

 

Weststation - Syntheseplan
Weststation - Syntheseplan
© perspective.brussels/Taktyk, Alive Architecture, 51N4E, Tractebel, ABO
Weststationsite - integratie van het project in de wijk
Weststationsite - integratie van het project in de wijk
© perspective.brussels/Taktyk, Alive Architecture, 51N4E, Tractebel, ABO

De Brusselse regering heeft het project voor de inrichting van het terrein aan het Weststation (Richtplan van Aanleg - RPA) op 22 september 2021 na een derde en laatste lezing definitief goedgekeurd. Dat project omvat de ontwikkeling van een nieuwe gebruiksvriendelijke wijk met betaalbare woningen, maar ook een groot park, openbare ruimten en grootstedelijke en lokale voorzieningen.

Het stadsproject voor het “Weststation”, aangestuurd door perspective.brussels in opdracht van het Gewest, beoogt het verlaten spoorwegterrein met een oppervlakte van 13 hectare in het hart van Sint-Jans-Molenbeek te herbestemmen. Het is de bedoeling om dit braakland om te vormen, maar ook positief te laten afstralen op de wijk door het op een inclusieve en duurzame manier te gebruiken voor nieuwe doeleinden.

Het RPA is een gewestelijk planningsinstrument dat het strategisch en reglementair kader van een stadsproject vastlegt voor een specifiek gebied. Dit is na het RPA voor de voormalige kazernes in Elsene (usquare.brussels) het tweede RPA dat definitief wordt goedgekeurd.

Het stadsproject voor het Weststation beoogt:

  • De aanleg van een park van drie hectare dat aansluit op de wijk, in co-creatie met de buurtbewoners.
  • De inrichting van nieuwe openbare ruimten voor zachte mobiliteit om de barrières die momenteel worden gevormd door het braakliggende terrein en de spoorweg, weg te nemen.
  • De inrichting van een nieuwe gemengde wijk met enerzijds betaalbare woningen en anderzijds een oppervlakte van 45.000 m² bestemd voor andere functies, zoals collectieve voorzieningen en economische activiteiten die werkgelegenheid bieden.
  • De ontwikkeling van een multimodale pool in de stations Beekkant en Brussel-West door de haltes van het openbaar vervoer en de voet- en fietspaden beter met elkaar te verbinden.
  • De inrichting van een ruimte die exclusief wordt voorbehouden voor de ontwikkeling van de biodiversiteit.

Die doelstellingen passen in het kader van drie globale ambities, met name:

  • Inzetten op participatie en rekening houden met de noden van de buurtbewoners. Dat proces is al opgestart met de tijdelijke ingebruikname van het terrein naast het Weststation. Andere tijdelijke ingebruiknames zullen volgen, door beroep te doen op lokale verenigingen. Zo kan het terrein gezelliger gemaakt worden en kunnen de gebruiksmogelijkheden ervan getest worden. De buurtbewoners worden uitgenodigd om het park mee aan te leggen.
  • Focussen op duurzame ontwikkeling en milieukwaliteit: er wordt bijzondere aandacht besteed aan het netwerk van groene ruimten en aan het beheer van regenwater.
  • Voorbeeldige mobiliteitsvormen aanmoedigen. Er zal op deze site, die zich op bevindt op een bijzonder goed bediend openbaarvervoersknooppunt, worden ingezet op actieve mobiliteit. Het gemengde karakter van de functies op de site zal bijdragen tot de ontwikkeling van een 'stad van korte afstanden'.

Het RPA wordt van kracht twee weken nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. De regering heeft de operationele uitvoering ervan toevertrouwd aan citydev.brussels.

Het RPA zal hier binnenkort te raadplegen zijn en bij de gemeentebesturen van Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg.

Meer info