Weststation: openbaar onderzoek

Geef uw mening over het Richtplan Van Aanleg

Openbaar onderzoek

20 februari > 23 april 2019

Gepubliceerd op 20 februari 2019

 

Weststation
Weststation
 
Van 20 februari tot 23 april 2019, wordt het project van Richtplan van Aanleg "Weststation" voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek.

Het Richtplan van Aanleg (RPA) "Weststation" stelt voor om de site te herontwikkelen met groene zones, huisvesting, economische activiteiten, publieke voorzieningen en verschillende bruggen toegankelijk voor zachte vervoersmodi die over de spoorweglijn L28 lopen, alsook een fietsers- en voetgangerspromenade die erlangs loopt.

Op 31 januari 2019 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het ontwerp voor het Richtplan van Aanleg (RPA) goed. Deze juridische tool omkadert de verschillende operaties in het kader van de ontwikkeling van de site.

Van 20 februari tot 23 april 2019, wordt het project van RPA voorgelegd aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten, via post of via de site van perspective.brussels.

Een infosessie wordt georganiseerd op dinsdag 16 april van 19u tot 20u30 in de Ontmoetingscentrum Marie-José, Marie-Josépark (ingang de Rooverelaan, naast het politiebureau) 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

In de gemeenten, kan u de volgende documenten raadplegen;

Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.

Meer info