Wet en Belliard, wanneer ideeën gedeeld worden

LabMidi: de Wetstraat en de Belliardstraat onder de loep

Conferentie

maandag 13 november 2023

12:30>14:00

Gepubliceerd op 12 oktober 2023

 

Schetsen uit de eindwerken
Schetsen uit de eindwerken
 

Een rustige en diverse wijk met een nieuw evenwicht tussen woningen, diensten en kantoren. Dat is de nieuwe visie voor de Europese wijk.

Wordt deze nieuwe visie gedeeld in de twee eindwerken (waarvan er één deel uitmaakt van de leerstoel Perspective) die op maandag 13 november worden gepresenteerd?

Inschrijving gewenst

Het eerste eindwerk focust op de Wetstraat.
Een historische analyse per verstedelijkingsfase maakt het mogelijk om een reeks stedelijke kwesties te identificeren die kenmerkend zijn voor deze verkeersas.

De belangrijkste hypothese van dit eindwerk bestaat erin te onderzoeken hoe een van deze kwesties - het 'souterrain' van de Wetstraat - een hefboom kan zijn voor actie om een toekomstig herinrichtingsproject te stimuleren?

Terwijl de vorige strategische instrumenten weinig concrete gevolgen hebben gehad voor de Wetstraat, hebben heel wat projecten de stedenbouwkundige principes ervan overgenomen voor de Belliardstraat (het onderwerp van het tweede eindwerk).

Afgezien van bepaalde vorderingen op het gebied van de verbinding tussen de benedenverdiepingen en de openbare ruimte, hebben alle projecten betrekking op zeer hoge gebouwen, waardoor de vraag rijst of een stedenbouwkundig kader op dit gebied zinvol is?

Een uitgebreide historische analyse aan de hand van weinig bekende archieven, aangevuld met belangrijk tekenproject, belichten de stedenbouwkundige kwaliteit en de verbinding met de openbare ruimte, zowel in de Belliardstraat als in de Europese wijk in het algemeen.

  • Lucas André (stedenbouwkundig architect bij het bureau ORG Permanent Modernity dat heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een gedeelde visie voor de Europese wijk) presenteert zijn twee eindwerken die hij heeft geschreven in het kader van zijn studies architectuur en stedenbouw aan de ULB (onder begeleiding van Benoit Moritz).
  • Pierre Lemaire (projecthouder bij het team Strategie van Perspective, verantwoordelijk voor de Europese wijk) zal toelichten hoe de nieuwe visie voor de Europese wijk een kader zal bieden voor toekomstige ontwikkelingen.

Inschrijving hieronder (lunch aangeboden)

 
1 Begin 2 Voltooid

Meer info