Zuidwijk: Het openbaar onderzoek voor het ontwerpplan na de zomer, de documenten nu al beschikbaar

Gepubliceerd op 1 juli 2021

 

Overdekte straat
Overdekte straat
© perpective.brussels/AUC-NFA-EGIS
Aanleg openbare ruimte
Aanleg openbare ruimte
© perpective.brussels/AUC-NFA-EGIS

Zoals eerder aangekondigd, heeft de Brusselse Regering op 6 mei het ontwerp van het RPA Zuid in eerste lezing goedgekeurd. Het bepaalt de richtlijnen en ambities voor de ontwikkeling van de wijk rond het Zuidstation. Na deze eerste goedkeuring volgt een adviesronde en een openbaar onderzoek van 60 dagen, op basis waarvan de Regering beslist of het ontwerpplan al dan niet aangepast wordt en in welk opzicht. De Regering besliste alvast om de dichtheid van het bouwblok Kuifje te herzien met het oog op de tweede goedkeuring.

Om een zo ruim mogelijke inspraak mogelijk te maken besliste de Minister-President om het openbaar onderzoek uit te stellen tot na de zomer, namelijk van 1 september tot 2 november 2021. Deze zal in samenwerking met betrokken gemeenten (Sint-Gillis, Anderlecht, Stad Brussel, Vorst) worden georganiseerd en bekendgemaakt. Tevens zal een n publieke bijeenkomst worden georganiseerd. Meer informatie hierover volgt.

Om iedereen de kans te geven met dit belangrijke dossier kennis te maken, beslisten we om de documenten nu al beschikbaar te stellen.

Opgelet! 
Om in aanmerking te komen moeten opmerkingen en observaties op het ontwerp van het RPA Zuid tijdens het openbaar onderzoek worden ingediend. Dit kan dus vanaf 1 september.

Meer info