Toolbox

Projectoproep Klimaat

Descriptie: 

De Stad Brussel heeft een budget om burgerinitiatieven rond het klimaat op haar grondgebied aan te moedigen. Stel een project voor dat van Brussel een duurzamere en veerkrachtigere stad tegen de klimaatverandering maakt. Het kan aansluiten bij de volgende thema's: renovatie en energie, natuur en biodiversiteit, mobiliteit en luchtkwaliteit, water, afval en hulpbronnen, duurzame voeding en stadslandbouw, economische transitie en solidariteit, evenementen, cultuur en toerisme, kinderen, jongeren en bewustmaking.

Procedure: 

Dien uw project in tussen 15 maart en 15 september 2022. Download het aanvraagformulier op de volgende website (https://www.brussel.be/projectoproep-klimaat) en mail het ingevuld terug naar klimaat@brucity.be. U vindt ook de procedure en de toekenningsvoorwaarden direct op de bovenstaande website.

Bedrag: 

Afhankelijk van de categorie van uw project kunnen de subsidies oplopen tot 10.000 of 50.000 euro.