De Cel Studentenleven streeft ernaar om de studenten, die zich vestigen in het Brussels Gewest, op weg te helpen in het dagelijks leven.

Waarom een cel Studentenleven?

Meer dan 100.000 studenten die in 2019 zijn ingeschreven bij de Brusselse instellingen voor hoger onderwijs, dragen bij aan de dynamiek van het Gewest.
De cel Studentenleven is binnen perspective.brussels opgericht om aan de behoeftes van studenten tegemoet te komen, en dit op het vlak van huisvesting, mobiliteit, het dagelijks leven, enzovoort.

Activiteiten van de cel Studentenleven

De cel Studentenleven is de Brusselse instantie die rechtstreeks in contact staat met de studenten die in het Gewest een hogere opleiding volgen.

De cel biedt een informatieloket en een drietalige website met als doel:

  • studenten informeren over het dagelijks leven in Brussel;
  • bijdragen aan de promotie van Brussel als studentvriendelijk Gewest;
  • realiseren van diensten en openbare voorzieningen voor studenten;
  • studenten sensibiliseren rond duurzame voeding, mobiliteit en werk

De cel Studentenleven werkt nauw samen met de actoren uit het Brussels hoger onderwijs en met verenigingen die zich betrokken voelen bij het dagelijks leven van de studenten in Brussel Ze verenigen zich in het Expertisecomité.

Expertisecomité

De cel Studentenleven heeft een Expertisecomité opgericht met als taak om elke vijf jaar actieplannen voor te stellen aan de gewestregering.

Dit comité bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van het Franstalig hoger onderwijs (universiteiten, hogescholen, kunstonderwijs voor socioculturele promotie), aangesteld door het academisch centrum van Brussel;
  • vertegenwoordigers van het Nederlandstalig hoger onderwijs, aangesteld door het Overlegcomité van vzw Brik ;
  • een vertegenwoordiger van vzw Plateforme Logement étudiant;
  • een vertegenwoordiger van vzw Brik;
  • een vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Ook een Verbindingscomité werd opgericht. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de Franstalige Gemeenschapscommissie (COCOF), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), het ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel en van de Vlaamse administratie bevoegd voor onderwijs. Dit comité bevordert het transversale aspect van de acties en wisselt “good practices” uit.