perspective.brussels verzorgt ook het secretariaat van het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO).

Het GCTO brengt gemotiveerd, niet-bindend advies uit over de gewestelijke planningsprojecten die een weerslag hebben op de ontwikkeling van het Gewest en een aanzienlijke impact hebben op de uitvoering van de opdrachten van ten minste één lid van het GCTO.

Het Comité formuleert opmerkingen en doet voorstellen aan de Brusselse Regering om deze plannen of de uitvoering ervan eventueel aan te passen.

Het GCTO bestaat uit:

Staff van de algemene directie
Corentin
Dussart