perspective.brussels implementeert een strategie om de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter te integreren in de verschillende territoriale niveaus: metropool, België, Europa en de wereld.

De internationale, Europese en intergewestelijke strategie van perspective.brussels verwijst naar de open blik van Brussel op de wereld en zijn multiculturele karakter. Ze kadert volledig in het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het gebied van externe en intergewestelijke relaties, in samenwerking met Brussels International en andere gewestelijke actoren zoals urban.brussels, Leefmilieu Brusselvisit.brussels en hub.brussels.

Om deze strategie uit te voeren, heeft perspective.brussels een transversale 'Europese, internationale en intergewestelijke' Cel opgericht.  In samenwerking met alle departementen van perspective.brussels lanceert deze cel projecten met verschillende steden en regio's. Ze coördineert de vertegenwoordiging van perspective.brussels in verschillende netwerken en werkt samen met andere gewestelijke, Belgische, Europese en internationale instanties.

Doelstellingen van de internationale strategie van perspective.brussels

Binnen zijn bevoegdheidsdomeinen streeft perspective.brussels met zijn internationale strategie vier doelstellingen na:

 1. Het ontwikkelen van de samenwerking met Vlaanderen en Wallonië, en met het Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening (Samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten van het land).
 2. Het verzekeren van de officiële vertegenwoordiging en de verdediging van het Brussels Gewest in de Belgische, Europese en internationale instanties.
 3. Het verzekeren van de actieve aanwezigheid, de verdediging van de belangen en de promotie van Brussel in de Belgische, Europese en internationale netwerken.
 4. Het opzetten van samenwerkingsverbanden en projecten met andere steden en gewesten.

Resultaten

Op het niveau van perspective.brussels

 

 1. Het proces van stedelijke ontwikkeling verbeteren en efficiënter maken door de integratie van innovatie en nieuwe praktijken afkomstig van andere steden of organisaties.

 2. De interne kennis van internationale stedelijke uitdagingen en internationale beleidslijnen verbeteren ten gunste van de stedelijke ontwikkeling, met name door deel te nemen aan Europese en internationale studies en projecten.

 3. De zichtbaarheid van de projecten en realisaties van perspective.brussels vergroten, en op die manier bijdragen aan het versterken van het imago van het Gewest.

 4. De internationale erkenning vergroten van de rol van de ruimtelijke planning en de statistiek in de ontwikkeling van steden.

Op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bijdragen aan:

 1. Een beter internationaal imago, de internationale invloed en de internationale promotie van het BHG.

 2. Een grotere internationale erkenning van de rol van de grote steden en metropolen.

 3. Een betere verdediging van de belangen van het BHG op Europees en internationaal niveau.

Expert Europese, internationale en interregionale zaken
Alfredo
Corbalan
Beleidsmedewerker Europese en internationale zaken
Sandrine
De Meyer