perspective.brussels sluit zich aan bij de mondiale agenda's voor een duurzamere wereld en ondersteunt de initiatieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de internationale promotie van steden en stedelijke uitdagingen. Binnen zijn bevoegdheden maakt het ook deel uit van de internationale netwerken van steden en werkt het mee aan de internationale uitwisselingen en projecten van het Brussels Gewest.

Mondiale agenda's inzake stedelijke ontwikkeling

De actie van perspective.brussels sluit aan bij de mondiale agenda's die de steden richtsnoeren geven op het gebied van stedelijke ontwikkeling:

  • De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, die in 2015 werden goedgekeurd in het kader van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, en meer bepaald doelstelling 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.
  • De Nieuwe Stedelijke Agenda (NUA - New Urban Agenda), goedgekeurd tijdens de  Habitat III-conferentie van de Verenigde Naties, over duurzame huisvesting en stedelijke ontwikkeling (2016), die richtsnoeren bevat om steden duurzamer te maken en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling nr. 11 te bereiken
  • Het Klimaatakkoord van Parijs, goedgekeurd tijdens de COP 21 in 2015, dat een kader vaststelt om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, wat gevolgen heeft voor de stadsplanning, door de belangrijke rol van de steden (en met name de stedelijke verspreiding) in de uitstoot van CO2.

Samenwerking met de VN op het gebied van statistiek

Via het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) werkt perspective.brussels samen met zijn federale en gewestelijke partners aan de statistieke operationalisering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN).

Het BISA volgt ook de werkzaamheden op van de Statistische Commissie van de VN, waarin de directeurs van de instituten voor statistiek van de lidstaten zetelen, en blijft zo op de hoogte van de internationale statistische normen en aanbevelingen.

Medewerking aan bilaterale samenwerkingsverbanden van het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een dertigtal bilaterale samenwerkingsakkoorden met steden en regio's over de hele wereld. Die worden gedragen door Brussels Internationalperspective.brussels werkt actief mee aan deze akkoorden voor de thema's ruimtelijke ontwikkeling, stadsplanning en statistiek.

Zo helpen perspective.brussels en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) bijvoorbeeld de regio Rabat-Salé-Kénitra (Marokko) bij het uitrollen van een nieuw gewestelijke observatorium voor territoriale dynamiek. Deze samenwerking met de regio Rabat-Salé-Kénitra vertaalt zich in de organisatie van workshops en opleidingen, technische bijstand en de uitwisseling van ervaring.

Samenwerking met Chili voor schoolinfrastructuur

perspective.brussels is via zijn Dienst Scholen ook betrokken bij een samenwerking met de Chileense Universidad del Bio-Bio en het Ministerie van Onderwijs van Chili voor de uitwerking van een nieuw regelgevend kader voor de schoolinfrastructuur in Chili. Deze samenwerking wordt in de praktijk omgezet door onder meer verschillende werk- en uitwisselingssessies zoals het international school lab, gewijd aan de school van morgen, geworteld in de maatschappij.

"Sustainable Cities Collaboratory"-project van het Metropolis-netwerk

perspective.brussels werkt mee aan het proefproject Sustainable Cities Collaboratory. Dit project, dat werd gelanceerd in het kader van het Metropolis-netwerk en wordt gecoördineerd door Berlijn, heeft betrekking op 12 metropolen in vijf continenten, waaronder Brussel.

Het doel is om een methodologie te testen die werd ontwikkeld door Western Sydney University om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de principes van de Nieuwe Stedelijke Agenda (NUA) van de Verenigde Naties beter te integreren in het stedelijk beleid.

Concreet beoogt het Sustainable Cities Collaboratory-project de oprichting van een netwerk van deskundigen op het gebied van duurzaamheid, de opstelling van principes voor duurzame stedelijke ontwikkeling die geschikt zijn voor verschillende geografische contexten en uitdagingen, en de ontwikkeling van praktische richtlijnen voor de toepassing van deze principes.

Uitwisselingen met andere steden en regio's

perspective.brussels werkt mee aan uitwisselingen met andere steden en regio's in de wereld, via workshops of plaatsbezoeken, in Brussel of in het buitenland: Guangzhou, Guangdong, Shanghai, Tokio, Taipei, etc.

Het is ook actief op internationale conferenties, zoals het High-level Political Forum on Sustainable Development van de VN, de Urban Future Global Conference, het Forum sur l'Urbanisme Scolaire van Montréal, de Child in the City-conferenties en de Conference on National Urban Policy van de OESO.

Internationale netwerken

perspective.brussels is lid van verschillende internationale netwerken voor stedelijke ontwikkeling.

ISOCARP: perspective.brussels is sinds 2017 lid van ISOCARP, een belangrijke beroepsvereniging voor stedelijke ontwikkeling. Het heeft onder meer twee ISOCARP-workshops georganiseerd in Brussel (in 2015 en 2017) en werkt mee aan de jaarlijkse wereldconferenties, waar het Brusselse stadsprojecten voorstelt en met experts van over de hele wereld spreekt over de uitdagingen op het gebied van stadsplanning. In 2016 ontving het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ISOCARP-prijs voor uitmuntendheid op het gebied van stadsplanning voor het Kanaalplan van het Gewest. In oktober 2022, zal Brussel het jaarlijkse ISOCARP Congress organiseren.

Metropolis: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is lid van het wereldwijde Metropolis-netwerk, waarin grote steden en metropolen met elkaar in contact kunnen treden om beter gewapend te zijn voor lokale en mondiale uitdagingen, en dat een hefboom is om de stedelijke en grootstedelijke uitdagingen wereldwijd te promoten. In dat kader werkt perspective.brussels mee aan het proefproject Sustainable Cities Collaboratory, aan de invoering van grootstedelijke indicatoren in het kader van het Observatorium van Metropolis, aan de vorming rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en aan verschillende conferenties.

Plateforme francophone des Agglomérations: perspective.brussels neemt deelt aan het jaarlijks colloquium van het platform. Dat platform brengt onderzoekers en praktijkmensen op het gebied van stedenbouw uit de Franstalige wereld samen om meer inzicht te krijgen in de uitdagingen en evoluties verbonden aan stedelijke gebieden.

IABR: perspective.brussels heeft in 2016 en 2018 deelgenomen aan de  Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), een platform dat via architectuur en design een daadwerkelijke verandering in de wereld en de maatschappij beoogt. In 2016 coproduceerde perspective.brussels er het atelier 'De Productieve Metropool BXL' en de tentoonstelling 'A good city has industry'; en in 2018 het programma en de tentoonstellingen 'The missing link: Brussels'.

Guangzhou Award for Urban Innovation: in het kader van de Guangzhou Award for Urban Innovation, die stedelijke innovatie ten voordele van duurzamere steden en regio's bekroont, heeft perspective.brussels deelgenomen aan de competitie (2016 en 2018), het Secretariaat van de prijs ontvangen voor een plaatsbezoek aan Brussel (2017) en meegewerkt aan een workshop rond het thema stadsvervoer (2017). In 2016 was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest finalist voor de Guangzhou International Award for Urban Innovation, met drie projecten (Territoriale marketing van het kanaal, Greenbizz en Abattoir 2020). In 2018 bereikte het met het Kanaalplan-project de halve finale van de Ghangzhou International Award.