Onze partners

Vergadering - Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC)
Vergadering - Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC)
© perspective.brussels

perspective.brussels werkt samen met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en alle betrokken partners i.v.m. de ruimtelijke ordening en de statistische - en socio-economische analyses van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Territoriaal platform

perspective.brussels werkt samen met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de gebieden die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als strategisch heeft aangeduid.

perspective.brussels zorgt voor de strategische ontwikkeling van het Brussels grondgebied en de regels die daarvoor nodig zijn. De MSI werkt projecten uit met relevante private en openbare partners om deze gebieden concreet te ontwikkelen.

Dat werk wordt uitgevoerd in samenwerking met de verschillende actoren die betrokken zijn bij de herontwikkeling van het Brussels grondgebied.

Andere partners

Om zijn opdrachten doeltreffend uit te voeren, werkt perspective.brussels samen met alle actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de institutionele partners (zoals de leden van het GCTO, actiris.brussels, Brussel Economie en Werkgelegenheid, citydev.brussels, ...), de gemeenten, de gemeenschappen, maar ook met het federaal niveau (NBB, IIS, Federaal Planbureau ...), Europa, , de instituten voor statistiek van de twee andere gewesten (Iweps, VSA), de academici, het middenveld en de vertegenwoordigers van de burgers.