Dienst Scholen en Studentenleven

De Dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels volgt de schooldossiers op voor de domeinen die onder de bevoegdheid van het Gewest vallen, met name ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en preventie. De dienst is het aanspreekpunt voor het aansturen van alle initiatieven die door het Brussels Gewest worden ontwikkeld ter ondersteuning van het onderwijs. De dienst is ook verantwoordelijk voor kinderopvang en studentenleven.

  Beschrijving

   

  De Dienst Scholen en Studentenleven voert zijn taken uit in verschillende interventiedomeinen:

   

  Zijn opdrachten

  Zijn opdrachten

  De opdrachten van de Dienst Scholen en Studentenleven worden hem toevertrouwd in het kader van de Algemene beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2019-2024), de strategie GO4Brussels 2030 ("Brussels programma voor Onderwijs en Kinderopvang" en Jongerengarantie), de ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende het Schoolcontract en het toepassingsbesluit ervan.

  De meeste opdrachten die door de Dienst Scholen en Studentenleven worden uitgevoerd, worden belicht op de website www.beschool.brussels en op de website  www.schoolinschakeling.brussels en op de site studyspaces.brussels

  Onze partners

  Naast de samenwerking met de diensten van perspective.brussels, voert de Dienst Scholen en Studentenleven zijn opdrachten uit met de steun van verschillende partners, verenigd in de expertisecomités die hij organiseert:

  • Het Expertisecomité van de scholen en de werkgroep die de schoolinfrastructuurprojecten opvolgt
  • De Regionale werkgroep voor kinderopvang en de subgroepen die de projecten voor het creëren van kinderopvangplaatsen opvolgen
  • De Expertisecommissie Studentenleven
  • Het Expertisecomité Schoolverzuim (nog op te richten)
  • Ondersteunende en toezichthoudende comités in het kader van het Schoolcontract
   • Het begeleidingscomité van elk Schoolcontract (diagnosefase) bestaat uit de directie en/of de inrichtende macht (IM) van de school, de schooldienst van perspective.brussels, de betrokken actoren, de gemeente in haar hoedanigheid van IM of met een Schoolcontract op haar grondgebied, en het kabinet van de minister die verantwoordelijk is voor het programma van het Schoolcontract.
   • Het toezichtcomité voor elk Schoolcontract (operationele fase) bestaat uit de directie en/of de inrichtende macht van de school, de betrokken actoren, de gemeente in haar hoedanigheid van IM of met een Schoolcontract op haar grondgebied.

  Lees meer op

  beschool.brussels

  schoolinschakeling.brussels

  studyspaces.brussels

  Contact

  59 Namenstraat 1000 Brussels
  Service École et Vie Étudiante /
  Dienst Scholen en Studentenleven
  Externe links

  Nieuws