Het team van de Bouwmeester maître architecte (BMA)

De bouwmeester en zijn team bewaken de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projecten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: niet alleen  architectuur, maar ook stedenbouw en openbare ruimte. Het doel is dat Brussel meer ambitie op het gebied van stadsontwikkeling nastreeft. De bouwmeester werkt in een onafhankelijke positie.

  Bouwmeester maître architecte (BMA)
  Bouwmeester maître architecte (BMA)
   

  Beschrijving

  Het team BMA heeft een drieledige werking: het inzetten van wedstrijden die op een transparante en kwaliteitsvolle manier projecten en ontwerpers kan selecteren, de cel Research by Design die de mogelijkheid biedt om een project in een vroegtijdige fase te begeleiden en de toekomstige mogelijkheden van een locatie, een programma of een thema te onderzoeken, en de kwaliteitskamer, die een professionele dialoog organiseert tussen architecten/opdrachtgevers en de overheid in de voorbereiding van de opmaak en vergunning van een bouwaanvraag..

  Meer informatie

  Contacteer ons.

  Nieuws