De Dienst Participatie

De opdracht van de Dienst Participatie is het ondersteunen van participatieprocessen in het Brussels Gewest, het ontwikkelen van een echte participatiecultuur enerzijds en innovaties op dat vlak anderzijds.

  Een participatieve workshop in oktober 2020
  Een participatieve workshop in oktober 2020
  © Createlli/perspective.brussels

  De Dienst

  De Dienst Participatie

  Naar aanleiding van de Algemene Beleidsverklaring 2019-2024 en om de participatieve democratie in het Brussels Gewest te versterken, werd besloten om binnen Perspective een nieuwe Gewestelijke Dienst Burgerparticipatie op te richten. Dit team zal participatieve processen en een echte cultuur van participatie  in het Brussels Gewest vormgeven.
  Ontdek hier de visienota, goedgekeurd door de Gewestregering, waarin de uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen van deze dienst worden uitgewerkt.

  Ontdek de visienota

  Opdrachten

  Opdrachten

  Om zijn rol als steun en begeleiding van projectbeheerders, zowel van gewestelijke en lokale openbare instellingen als van burgergroeperingen, ten volle te kunnen vervullen, heeft de Dienst zich de volgende opdrachten gesteld:

  • Het ontwikkelen van een kader dat de participatiedemocratie versterkt, dankzij een webplatform met:
   • een toolkit ter ondersteuning van projectbeheerders in alle fasen van hun participatieprocessen;
   • een lijst van lopende participatie-initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   • een lijst van deskundige facilitatoren.
  • Het ontstaan van burgerinitiatieven aanmoedigen door middel van de volgende verwezenlijkingen:
   • de lancering van een opdrachtencentrale dat projectbeheerders de diensten aanbiedt die tijdens participatieprocessen het meest worden gevraagd: procesontwerp en -uitvoering, facilitering, mobilisatie, communicatie enzovoort;
   • de studie, monitoring en analyse van de behoeften en innovaties in de sector. Dit om  praktijken en innovatieve tools te ontwikkelen en toegankelijk te maken;
   • het opzetten van een netwerk van publieke actoren op het vlak van participatie in het Brusselse Gewest, in België en in het buitenland;
   • de begeleiding van jaarlijks geselecteerde projecten.

  Contact

  Territoriale KennisTerritoriale KnowledgeConnaissance territoriale
  Stéphanie
  Willems
  Territoriale KennisTerritoriale KnowledgeConnaissance territoriale
  Guillaume
  Petit

  Nieuws