Secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC)

De Strategisch Directie verzorgt het permanente secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

  Vergadering - Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC)
  Vergadering - Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC)
  © perspective.brussels

  Beschrijving

  Deze Commissie heeft een raadgevende functie. Ze geeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering advies over de voorontwerpen van ordonnanties, ontwerpbesluiten, het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP), het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen (GSV's), de gemeentelijke ontwikkelingsplannen (GemOP's) en de bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) wanneer die bepalingen bevatten die afwijken van het GBP.

  Daarnaast kan ze opmerkingen of voorstellen formuleren om de plannen en verordeningen, of de uitvoering ervan, aan te passen. De Regering kan de Gewestelijke Commissie ook vragen over de ontwikkeling van het Gewest voorleggen.

  De Commissie wordt geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO – art 7 en 8) en door het besluit van 7 juli 2019 betreffende de GOC.

  Meer informatie

  Contacteer ons.

  Nieuws