Heringerichte openbare ruimten

  Schumanplein

  Het Richtschema van de Europese wijk heeft de heraanleg van het Schumanplein als een stedenbouwkundige prioriteit aangestipt. Een overheidsopdracht voor de herinrichting vanaf de Wetstraat, tussen het Jubelpark en de Etterbeeksesteenweg zal in november 2017 tot de aanduiding van een laureaat leiden.

  Solidarnosc 1980-Esplanade

  De Solidarnosc 1980-Esplanade voor het Europees Parlement is een andere potentieel belangrijke openbare ruimte die in het Richtschema van de wijk wordt vermeld.

  In april 2012 werd een akkoord ondertekend door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Stad Brussel, de gemeente Elsene, het Europees Parlement, Net Brussel en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Het voorziet in een vereenvoudigde procedure voor de organisatie van evenementen op het plein. De gemeente Elsene beheert de procedure.

  Het Parlementarium (bezoekerscentrum van het Europees Parlement) en het opleidingscentrum hebben hun ingang op de Esplanade. Ze spelen een belangrijke rol om bezoekers naar het Huis van de Europese Geschiedenis te leiden, dat in 2017 werd geopend aan het Luxemburgplein.

  Het zuidelijke punt van de Esplanade zal uiteindelijk verbonden worden via een brug tussen de Waversesteenweg en de Viaductstraat. Er is ook een openbaar paviljoen gepland.

  Jourdanplein

  Het Jourdanplein onderging een heraanleg die begin 2019 werd afgerond. Het plein werd voor een deel voetgangersgebied en op die manier meer gebruiksvriendelijk voor de bewoners en voetgangers.

  Luxemburgplein

  In het kader van het cultureel voetgangerstraject wordt een kwaliteitshandvest opgesteld voor de terrassen en de bewegwijzering aan het Luxemburgplein, tegelijktijdig met de werken aan het Luxemburgplein. Ook de openbare verlichting en de verlichting van het erfgoed (het vroegere Luxemburgstation en het standbeeld van John Cockerill) worden verbeterd.

  Contact

  Personnes de contact