< Terug naar de kaart

Delta Herrmann-Debroux

Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 
Delta Herrmann-Debroux Wijk
Delta Herrmann-Debroux Wijk
 

perspective.brussels ontwikkelt een strategie voor het grondgebied aan weerszijden van de E411-snelweg, van de gewestgrens tot de Deltasite.

Het stedelijke gebied Delta-Hermann-Debroux langs de E411-snelweg waarlangs ontelbare voertuigen Brussel in- en uitrijden, biedt een waaier aan bestemmingen en activiteiten: een woud dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, een hypermarkt een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, aanwezigheid van de Europese Commissie, een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer van het Gewest, de Université Libre de Bruxelles, de Japanse school, een toekomstig ziekenhuis, enz.

Ondanks al die troeven is de wijk op stedelijk en ruimtelijk vlak niet samenhangend ingericht.  De activiteiten staan grotendeels los van elkaar en de weginfrastructuur vormt vaak een visuele en fysieke hinderpaal.

Een betere samenhang en levenskwaliteit

Om deze stadstoegang en zijn omgeving een nieuw gezicht te geven, heeft de Brusselse regering perspective.brussels gevraagd om het grootste (en langste - 6 km) Richtplan van aanleg (RPA) van het Gewest aan te sturen. Dit plan voorziet een transformatie van de zone die in verschillende fasen kan gerealiseerd worden.

Op basis van een wedstrijd werd een internationaal multidisciplinair team aangeduid dat bestaat uit de stedenbouwkundige organisatie ORG SQUARED, het landschapsarchitectuurbureau D’ici-là, mobiliteitsexpert Sweco, milieu-effectenspecialist Aries en het bureau voor burgerparticipatie Common Ground.

Tijdens de wedstrijd werd bijvoorbeeld al geopperd om het metrostation fysiek te verbinden met de winkels van Oudergem via een grote voetgangersesplanade. Het autoverkeer wordt in dat geval langs de andere kant van de metrolijn, langs de kantoorgebouwen, omgeleid.

Concrete projecten voor de Delta-Herrmann-Debrouxwijk

Parallel met de herwaardering van de openbare ruimte worden de meeste sites op het Delta-Herrmann-Debrouxgrondgebied opnieuw ontwikkeld of gerenoveerd. Sommige maken zelfs deel uit van een reconversieproject.

Triomf

De heraanleg van de Triomf-site (tussen de Triomflaan, de Jules Cockxlaan en spoorlijn L26), waar vandaag monofunctionele kantoorgebouwen zijn gevestigd, beoogt de ontwikkeling van uitzonderlijke en gemengde gebouwen.

Beaulieu

De Beaulieu-site, waar momenteel de Europese Commissie is gevestigd, heeft als doel een overgangszone te zijn tussen een erg stedelijk deel (Delta en Jules Cockxstraat) en een meer landschappelijk deel (Watermaalbeekvallei). Vandaag treft men er een barrière van monofunctionele kantoorgebouwen aan. Het doel bestaat er zodoende in om op deze site de stedelijke integratie te verbeteren en de programmatische gemengdheid te bevorderen.

Driehoek

De ambitie voor deze site, die momenteel braak ligt en wordt gekenmerkt door een erg aanwezige infrastructuur (spoorlijnen L26, L26/2 en L161), is om het terrein te ontsluiten en het op te nemen in de stedelijke dynamiek door openbare ruimten in te richten en de ontwikkeling van een gemengde wijk (voorzieningen, huisvesting en groene ruimten) te bevorderen.

Delta (P+R en MIVB-site)

De herontwikkeling van de Delta-site, waar momenteel een P+R en de MIVB-stelplaats zijn gevestigd, is bedoeld om "de stad te vervolledigen". Het doel is om een nieuwe gemengde wijk (huisvesting, activiteiten, voorzieningen) te creëren met kwalitatieve en stedelijke verbindingen, op de plaats waar zich momenteel een grote openluchtparking bevindt.

Demey

De Demey-site beschikt over de kenmerken van een retailpark in de stadsrand: een weinig dichte ruimte die zich uitstrekt over een erg groot perceel, die rond een openluchtparking is opgebouwd en waar elk grote handelszaak een eigen gebouw inneemt. De ambitie is om deze site grondig te herstructureren door een programmatorische gemengdheid te ontwikkelen om er een actief stadsleven tot stand te brengen

Een studie over de mogelijke toekomst van de site

Dankzij een definitiestudie kon een diagnose worden gesteld van de site en de aangrenzende wijken, door de behoeften te schetsen op het gebied van woningen, onderwijsvoorzieningen, economische, mobiliteits- of landschapsactiviteiten. Zij heeft ook stedelijke aanbevelingen geformuleerd voor de toekomstige ontwikkeling van de site. In deze studie werd een specifieke focus gelegd op de ervaringen en behoeften van ouderen in de zone Herrmann-Debroux.

Burgerbevraging

Om de ontwikkeling van deze wijk te begeleiden, organiseerde perspective.brussels enkele informatie- en participatiemomenten. Deze worden als informatiebron gebruikt voor de ontwikkeling van het Richtplan van Aanleg (RPA). Er werd beroep gedaan op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk. Er vond een eerste vergadering plaats op 20 november 2017, waar ongeveer 90 personen aan deelnamen. De twee volgende vergaderingen vonden plaats tijdens de week van de grote stadsprojecten, van 4 tot 11 juni 2018. Op 20 juni 2018 werd met succes een bijeenkomst georganiseerd in de gemeente Oudergem (in het Cultureel Centrum). Ongeveer 350 mensen namen hieraan deel.

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen op 4 juni, 5 juni en 20 juni 2018 op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

Meer informatie over de week van de grote stadsprojecten.

Definitief goedkeuring door de Regering 

Na vier jaar te hebben gewerkt, gesprekken te hebben gevoerd met private en openbare actoren en met de burgers te hebben overlegd, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het Richtplan van Aanleg (RPA) Herrmann-Debroux op 22 juli 2021 in derde lezing goedgekeurd.

Het hoofddoel van het RPA is om de levenskwaliteit van de Brusselaars in het algemeen en de Oudergemnaars in het bijzonder te verbeteren.

De heraanleg van de E411 in een stadsboulevard is een van de voornaamste ambities van het project Herrmann-Debroux. Het gaat erom deze infrastructuur om te vormen in functie van een multimodale mobiliteitom de wijken opnieuw met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat de voetgangers en de fietsers zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.

Deze nieuwe inrichting maakt het ook mogelijk om sommige aanwezige strategische sites binnen de perimeter van het project op een meer ambitieuze manier aan te pakken:

  • Triomf, tussen de Triomflaan, de Jules Cockxlaan en spoorlijn L26
  • Delta, dat plaats biedt aan de MIVB-stelplaats en eenP+R
  • Driehoek, tussen de 3 spoorlijnen L26, L26/2 en L161
  • Beaulieu, waar momenteel kantoren van de Europese Commissie zijn gevestigd
  • Demey, waar zich momenteel het retailpark Redevco bevindt

Deze sites worden heruitgedacht om een stedelijke functiemix te garanderen en onder meer de ontwikkeling van voorzieningen, openbare en groene ruimten mogelijk te maken. 

Dit RPA vormt de eerste stap in een stedelijk transformatieproces en toont ons een ambitieuze visie voor deze stadstoegang binnen een tiental jaar.

Openbaar onderzoek 2019

Van 10 oktober tot en met 9 december 2019 werd het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) ‘Delta-Herrmann-Debroux’ voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Etterbeek en Stad Brussel.

Projecthoudster
Milène
Deneubourg