< Terug naar de kaart

Beeldkwaliteitsplan

Om de samenhang en de kwaliteit van de openbare ruimten in het kanaalgebied te verbeteren, stelt perspective.brussels een plan voor landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit - het Beeldkwaliteitsplan - ter beschikking aan de betrokken actoren.

De publieke en open ruimte moet bijdragen tot de levenskwaliteit in het kanaalgebied. Ze vormt er de link tussen de verschillende wijken, actoren en burgers. De publieke ruimte geeft ademruimte aan dit stedelijke gebied in volle ontwikkeling, creëert sociale verbondenheid en biedt heel wat ontspanningsmogelijkheden.

Sinds de uitwerking van het Kanaalplan werden tal van initiatieven begeleid om de principes van dichtheid, functionele mix en stedelijke integratie te vertalen in concrete realisaties. Uit deze projecten is de noodzaak gebleken om de globale visie op de ontwikkeling van dit gebied aan te vullen en te concretiseren met een specifieke strategie in verband met de openbare ruimten.

De samenhang van het gebied versterken door middel van kwaliteitsvolle openbare ruimten

Ter beschikking gesteld aan alle actoren op het vlak van openbare ruimte in het kanaalgebied, komt het Beeldkwaliteitsplan (BKP) tegemoet aan twee gewestelijke doelstellingen:

  • de samenhang van het kanaalgebied verhogen, de identiteit ervan versterken en kwaliteit verlenen aan de publieke en open ruimten
  • de ruimtelijke en sociale relaties tussen de verschillende wijken, die nog te veel onderbroken zijn door de kanaalinfrastructuur, versterken.

Een gids voor elk project met betrekking tot openbare ruimte in het kanaalgebied

Het BKP vormt een gids en een strategisch kader voor de bouwheren en ontwerpers van alle projecten inzake open ruimte in het kanaalgebied. Het is uitgewerkt door het consortium van de studiebureaus Org Squared en Bureau Bas Smets, onder leiding van perspective.brussels en in samenwerking met de actoren in de stad.

Een dienstencentrale om de doeltreffende uitvoering van de projecten op het vlak van openbare ruimte te garanderen

perspective.brussels richtte ook een opdrachtencentrale en een opvolgingscomité op om het BKP uit te voeren, op te volgen en te actualiseren. De dienstencentrale is bedoeld om de convergentie van de plannen, studies en projecten volgens de visie en de ambities van het BKP te verzekeren en om een goede dynamiek te creëren voor de transformatie van het kanaalgebied.

Via de opdrachtencentrale kunnen alle actoren op het vlak van openbare ruimte een beroep doen op de dienstverleners van het BKP. De gemeenten Anderlecht en VorstLeefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, citydev.brussels, de Franse Gemeenschapscommissie COCOF en de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn reeds partners van deze opdrachtencentrale.

Verlaging en vergroening van de kades

Op vraag van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd in het kader van het BKP een aanvullende studie opgestart naar de mogelijkheden tot vergroening en verlaging van de kades in het kanaalgebied. Dit zou toelaten om de band tussen publieke ruimte, water en natuur te versterken.

Deze haalbaarheidsstudie werd in 2020 uitgevoerd om:

  • na te gaan welke terreinen in het kanaalgebied in aanmerking kwamen om omgevormd te worden tot een kwaliteitsvolle verlaagde publieke ruimte
  • de technische en ruimtelijke beperkingen ervan te evalueren
  • de mogelijkheden in beeld te brengen om het kanaal te vergroenen, zowel op het niveau van de oevers van het kanaal als op het niveau van de waterweg.

De resultaten van deze studie kunnen worden geraadpleegd in het addendum "Verlaging en vergroening van de kades".

Op voorstel van Perspective heeft de Brusselse regering kennis genomen van een specifieke haalbaarheidsstudie voor een zeer centraal gedeelte van het kanaalgebied en gevraagd om de uitvoering van de verlaging en vergroening van de kades te bestuderen ter hoogte van het "Rederspark" (gelinkt aan het Maximiliaanpark en de bouw van het sportgebouw aan het Vergotedok) en ter hoogte van de "Akenkaai".