< Alle Strategische Polen

Andere onderzochte gebieden

Deze gebieden, waarvan de meeste in de tweede kroon van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gelegen, d.i. halverwege tussen het stadscentrum en de gewestgrens, worden beschouwd als hefbomen om de herontwikkeling van het Gewest te bevorderen door de grote lijnen van het Stadsontwerp (GPDO) te volgen.

    Al deze strategische gebieden zullen wellicht nieuwe kwaliteitsontwikkelingen mogelijk maken die uitrusting, huisvesting, productieve activiteiten en groene ruimten zullen combineren.

    In dat verband werden verschillende onderzoeken en diagnoses in opdracht van Perspective besteld om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke uitdagingen voor de toekomst van deze gebieden.